29.10.2021

Европске ознаке квалитета за два етвининг пројекта наших ученика

У току прошле школске године наши ученици учествовали су у два међународна пројекта. У пројекту „Азбучник заборављених ријечи мога краја“ ученици 6. и 7. разреда учествовали су са вршњацима из Босне и Херцеговине, Хрватске и Северне Македоније. У њему су ученици истраживали заборављене речи, креативно их представљали, креирали и решавали квизове знања, везане за тему пројекта и усавршавали своје дигиталне вештине. Тако је на крају настао и Речник заборављених речи. Пројекат је изузетно високо оцењен, па је добио националну, а сада и европску ознаку квалитета. Пројекат је водила наставница српског језика и књижевности Татјана Хаџић Јововић.

Ученици 8. разреда су са наставницом историје Весном Костић учествовали у међународном пројекту „A memoir of loyalty and resistance“ у коме су проучавали тоталитаристичке режиме током и након Другог светског рата, истраживали личне приче учесника ових догађаја, али и успоставили сарадњу са ученицима из Румуније, Турске, Албаније и Италије, са којима су разменили материјале и направили заједничку књигу радова, као и онлајн изложбу посвећену теми пројекта. На тај начин су, поред проширивања знања из историје, усавршавали своје дигиталне вештине, као и енглески језик, који је и био радни језик пројекта. Овај пројекат је добио националну, а потом и европску ознаку квалитета.

14.09.2021

Успех наших ученика у међународним пројектима

Ученици наше школе учествовали су претходне школске године (2020/2021) у више успешних пројеката. Преко етвининг мреже ученици осмог разреда проучавали су тоталитаристичке режиме у 20. веку заједно са вршњацима из Италије, Румуније, Турске и Албаније. Међународни пројекат A memoir of loyalty and resistance награђен је националним ознакама квалитета у земљама учесницама, а кандидат је и за европску ознаку квалитета ове године. Са колегама из других земаља учесница, пројекат у нашој школи водила је наставница историје Весна Костић. Тема је била везана за градиво које се обрађивало у 8. разреду, а пројекат је омогућио да ученици прошире знања стечена на редовним часовима. Истовремено су користили и знања са часова енглеског језика како би међусобно комуницирали, вештине са часова ликовне културе и цртања, вајања и сликања ради ликовних решења везаних за тему пројекта, као и знање стечено на часовима информатике ради прављења презентација.

Ученици шестог и седмог разреда су учествовали у међународном пројекту „Азбучник заборављених ријечи мога краја“, заједно са ученицима неколико школа из Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске. Пројекат је у нашој школи водила наставница српског језика и књижевности Татјана Хаџић Јововић. Током пројекта ученици су прикупљали речи које су се некада користиле, а које су данас скоро заборављене. Питали су чланове своје породице, познанике, комшије и пријатеље које изразе и речи су некада користили, а затим их записивали заједно са њиховим значењем. Од ових речи су сви заједно направили речник, којим су обележили Дан матерњег језика. Током пројекта ученици су цртали и плакате посвећене матерњем језику, стрипове о Вуку и Доситеју, учествовали на онлајн предавању о Немањићима које је организовао Народни музеј, писали писма својим вршњацима употребљавајући глагољицу, правили и решавали квизове итд. Поред тога што су богатили свој речник и неговали свој језик и писмо, ученици су имали прилику да проналазили сличности и разлике са језицима осталих народа на Балкану, неговали другарство, толеранцију и разумевање, користили ИКТ алате и развијали способност ликовног изражавања, тако да је пројекат био вишеструко користан. Међународни пројекат „Азбучник заборављених ријечи мога краја“ награђен је националним ознакама квалитета у земљама учесницама, а кандидат је и за европску ознаку квалитета ове године.

04.01.2021

eTwinning project A memoir of loyalty and resistance

Ученици 8. разреда наше школе су ове године учествовали у међународном етвининг пројекту A memoir of loyalty and resistance. Током рада на пројекту, проучавали су тоталитаристичке режиме у 20. веку у више европских земаља. Истовремено, проучавали су и отпор који је организован на различите начине. Заједно са вршњацима из Румуније, Турске, Албаније и Италије, наши ученици су правили заједнички материјал о војном, цивилном отпору, положају деце у току рата за време окупационих режима, положају Јевреја у току Другог светског рата, отпору који су пружили најзначајнији мислиоци у време тоталитаристичких режима, о херојима који су се истакли у ово време. Наши ученици су се бавили проучавањем нацистичког режима у Немачкој, представили су два покрета војног отпора у окупираној Југославији током Другог светског рата као и у другим земљама. Поред тога, користили су ИКТ и енглески језик у комуникацији са вршњацима тако да су, током рада на овом пројекту, ученици додатно развили ове компетенције.

eTwinning пројекат

eTwinning

Палеографски амбасадори путују стазама Ћирила и Методија/УНЕСКО 2019. година - Међународна година аутохтоних језика

Ученици наше школе су у току 2018/2019. учестовали у међународном етвининг пројекту заједно са ученицима из Босне и Херцеговине, Хрватске и Македоније. Ученици су се на часовима историје ближе упознали са делатношћу Ћирила и Методија, а обележили смо и Међународну годину аутохтоних језика. Ученици су на забаван, али и поучан начин усвојили знања о описмењавању словенских народа у раном средњем веку и који језици су аутохтони на овом подручју. Пројекат је добио националну ознаку квалитета 2019, а потом и европску ознаку квалитета 2020. године.

eTwinning пројекат

We are all migrants, aren`t we?/Сеобе, сви смо ми били мигранти, зар не?

Ученици наше школе су у току школске 2019/2020. године учествовали у међународном пројекту заједно са ученицима из Италије, Македоније, Финске. Истраживали су на часовима историје прошлост својих породица, али и прошлост својих народа, тј. куда су све пролазили и где су живели током вишевековних сеоба. Посебно су били заинтересовани да истраже миграције чланова својих породица током векова, на основу расположивих података који нису били бројни, што је био посебан изазов. Пројекат је добио националну и европску ознаку квалитета 2020. године.

30.01.2019

ДВЕСТА ГОДИНА ОД ИЗДАВАЊА „РЈЕЧНИКА“ ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА

Прочитај извештај

12.01.2019

Пројекат Грчка култура  (5. разред)

Групе:

 • „Знам да ништа не знам“
 • „У образовању су корени горки, али су плодови слатки“
 • „У рату је истина прва жртва“
 • „Постоји само једно добро, а то је знање и једно зло, а то је незнање“
 • „Лаж никада не доживи старост“

Правила:

 • Сваки члан има иста права и обавезе. Нема вође групе, сви су равноправни иако су ученици различити међу собом. Ученици морају да се договарају о заједничком раду. Они који не сарађују, неће добити прелазну оцену групе.
 • Свака група треба да истражи име своје групе, тј. чија је изрека и њено значење, а које ће објаснити свима на часу.
 • Сваки члан групе ради свој део задатка, а постоји и заједнички рад.
 • Ученици могу да потраже помоћ из своје околине, других наставника, интернета, али уз саветовање са наставником историје. Ученици треба да наведу које изворе су користили (књиге, сајтове…).
 • Сваки члан ће имати прилику да оцени рад осталих у групи (вреднују једни другима залагање и квалитет урађеног задатка). Објасниће и своје критеријуме на основу којих дају оцену.
 • Свака група оцењује излагање друге групе (колико су добро објаснили, занимљивост излагања, колико су ученици лако усвојили ново градиво), али не и своје.
 • Рок за завршетак задатка је 28.1.2019. Излагање сваког члана групе је први час након зимског распуста.
 • Група треба заједно да осмисли начин на који ће презентовати свој рад (кратак филм, пано, презентација, усмено излагање…). На располагању је свакој групи 5-7 минута.
 • Свака група мора да на крају постави једно или два кључна питања из области коју је представљала или да осмисли кратак квиз знања, питалице, осмосмерке…
 • У анонимној анкети, сваки ученик за себе оставља коментар и оцену оваквог рада.

Време и начин рада:

 • Наставник дели ученике у групе и даје им задатак. Поставља рок реализације, у складу са наставним планом и програмом.
 • Ученици истражују задатке. Контактирају међусобно ради договора о заједничком презентовању рада своје групе.
 • После распуста, ученици излажу своје задатке. Свака група оцењује другу, понављају са ученицима градиво да би видели, колико су га разумели и усвојили.
 • Ученици остављају утиске о раду.

Задаци по групама и препоручена литература:

 • Олимпијске игре (уџбеник, 85-86. страна)

Повежи и са данашњицом – Када и где су биле последње савремене Олимпијске игре? Колико дисциплина имају данас? Да ли је било добитника златне олимпијске медаље из Србије?

http://elementarium.cpn.rs/ideje/olimpijske-igre/

http://www.rts.rs/page/sport/sr/%D0%A0%D0%B8%D0%BE+2016/story/2610/orlovi/2426371/sve-srpske-medalje-na-olimpijskim-igrama.html

http://www.politika.rs/sr/clanak/51290/Olimpijski-pobednik-u-cizmama

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 • Архитектура (уџбеник, 88-89. страна)

Повежи и са данашњицом – да ли у Београду можеш да пронађеш зграде које имају одлике дорског, јонског или коринтског стила?

http://dvogled.rs/2018/03/beogradski-stilovi-arhitekture-laicka-klasifikacija/

https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D1%83%D1%95%D0%B5%D1%98+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit-ef80dHfAhXFiiwKHduqB0AQ_AUIDigB#imgrc=GebIeGcCt9QASM:

https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%81%D0%B0+%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb3IG10tHfAhXG1SwKHfOrCIYQ_AUIDigB&biw=1536&bih=754#imgrc=ZW4XTxjOzKynQM:

https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B5&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRsvHN0tHfAhWD1ywKHVgjCg8Q_AUIDigB&biw=1536&bih=754#imgdii=SEJca97PPHz3mM:&imgrc=xvzNRinfw1jgPM:

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 • Вајарство и сликарство (уџбеник, 90-91. страна)

Повежи и са данашњицом – да ли се и данас учи на студијама античка уметност?

https://www.f.bg.ac.rs/istorija_umetnosti/program_studija.php?IDK=4304

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 • Књижевност и позориште (уџбеник, 91-92. страна)

Повежи и са данашњицом – има ли грчких драма које се данас изводе у позориштима код нас?

https://www.narodnopozoriste.rs/predstave

http://www.politika.rs/scc/clanak/407308/Premijera-grcko-srpske-predstave-na-Peloponezu

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 • Друштвене и природне науке (уџбеник, 92-93. страна)

Повежи и са данашњицом – да ли се и данас проучавају антички научници и њихова дела?

https://volimmatu.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0/

http://elementarium.cpn.rs/teme/arhimed/

https://svetmedicine.com/info/49-istorija-medicine/29-medicina-stare-grcke

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

28.12.2018

Пројекат Средњовековни градови  (6. разред)

Групе:

 • „Мрка капа“
 • „Бацити рукавицу“
 • „Живот на високој нози“
 • „Ком опанци, ком обојци“
 • „Медвеђа услуга“

Правила:

 • Сваки члан има иста права и обавезе. Нема вође групе, сви су равноправни иако су ученици различити међу собом. Ученици морају да се договарају о заједничком раду. Они који не сарађују, неће добити прелазну оцену групе.
 • Свака група треба да истражи значење имена своје групе, које ће један члан објаснити свима.
 • Сваки члан групе ради свој део задатка, а постоји и заједнички рад.
 • Ученици могу да потраже помоћ из своје околине, других наставника, интернета, али уз саветовање са наставником историје. Ученици треба да наведу које изворе су користили (књиге, сајтове…).
 • Сваки члан ће имати прилику да оцени рад осталих у групи, вреднујући једни другима залагање и колико добро су урадили задатак.
 • Свака група оцењује излагање друге групе (колико су добро објаснили, занимљивост излагања, колико су ученици лако усвојили ново градиво), али не и своје.
 • Рок за завршетак задатка је 9.1.2019. Излагање сваког члана групе је први час након новогодишњих празника.
 • Група треба заједно да осмисли начин на који ће презентивати свој рад (кратак филм, пано, презентација, усмено излагање…). На располагању је свакој групи 5-7 минута.
 • Свака група мора да на крају постави једно или два кључна питања из области коју је представљала или да осмисли кратак квиз знања, питалице, осмосмерке…
 • У анонимној анкети, сваки ученик за себе оставља коментар и оцену оваквог рада.

Време и начин рада:

 • Наставник дели ученике у групе и даје им задатак. Поставља рок реализације, у складу са наставним планом и програмом.
 • Током распуста, ученици истражују задатке. Контактирају међу собом ради договора о заједничком презентовању рада своје групе.
 • После распуста, ученици излажу своје задатке. Свака група оцењује другу, понављају са ученицима да би видели, колико су разумели градиво.
 • Ученици остављају утиске о раду.

Задаци и литература:

 • антички и нови градови, борба за самоуправу (уџбеник, 67-68. страна)

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

О средњовековним градовима

2) изглед и одбрана града (68-69. страна)

–  https://www.nationalgeographic.rs/vesti/4423-deset-najpoznatijih-srednjevekovnih-oruzja.html?p=4

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

 • градска привреда, еснафи, трговина (70-71. страна)

–  https://ucionicaistorije.wordpress.com/2014/02/04/0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0/ (како трговци варају)

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

4) живот у средњовековном граду, начин становања, приватни живот (74-75. страна)

–  https://www.nationalgeographic.rs/vesti/6099-da-li-su-se-evropljani-kupali-u-srednjem-veku.html

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

 • богати и сиромашни, владар, властела, значај градова (72, 73-74. страна)

–  https://www.nationalgeographic.rs/reportaze/clanci/11335-6-potpuno-bizarnih-ilegalnih-stvari-u-srednjovekovnoj-evropi.html   (играње фудбала и тениса…)

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса


28. новембар 2018.


25. април 2017.

 

27.05.2018

Етвининг пројекат „МОЈИ ПРЕЦИ, МОЈ ПОНОС!“

Ученици основних школа „Јован Дучић“ из Београда, „Стари град“ из Ужица, „Коста Трифковић“ из Новог Сада и ученици Допунске школе на српском језику кантона Аргау у Швајцарској у оквиру овог пројекта заједнички су истраживали прошлост својих предака, учесника Првог светског рата. Циљ је био да се на овај начин обележи 100 година од краја Великог рата. Ученици су истраживали прошлост својих породица како се не би заборавило херојство предака, али су се истовремено преко етвининг платформе упознали, сарађивали и решавали квиз знања о Првом светском рату. У пројекту су учествовали наставници историје и српског језика из ових школа (Весна Лучић, Татјана Хаџић Јововић, Драгана Бенић и Весна Костић), који су ангажовали преко 50 ученика седмог и осмог разреда. Пројекат је трајао целе школске 2017/2018, а представљен је, као пример добре праксе, 24. марта 2018. и на међународној онлајн етвининг конференцији посвећеној културном наслеђу Европе које се обележава у току ове 2018. године (https://issuu.com/irenepat/docs/master1).

  

Коначни резултат пројекта је заједничка збирка истраживачких радова „Моји преци, мој понос!“ (https://www.ourboox.com/books/my-ancestors-my-pride/).