Јавна набавка 03/20 датум 05.11.2020
ЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору 03/20
Одлука о додели уговора 03/20
Позив за подношење понуде 03/20
Конкурсна документација 03/20

 

Јавна набавка 02/20 датум 12.06.2020. година
Позив за подношење понуда 02/20
Конкурсна документација 02/20
Обавештење о закљученом уговору 02-20

 

Јавна набавка 01/20 датум 12.06.2020. година
Позив за подношење понуда 01/20
Конкурсна документација 01/20
Обавештење о закљученом уговору 01-20

 

План јавних набавки за 20220. годину

 

Јавна набавка 04/19 датум 15.11.2019. година
01 Одлука о покретању поступка_04-19
02 Решење о именовању службеника 04-19
03 Изјава службеника 04-19
Конкурсна документација 04-19
Одлука о додели уговора 04-19

 

Јавна набавка 03/19 датум 25.07.2019. година
Позив за подношење понуда03/19 
Конкурсна документација 03/19
Конкурсна документација – измењена 03/19
Одлука о додели уговора 03/19

 

Јавна набавка 02/19 датум 30.05.2019. година
Назив и ознака из ОРН 55524000 – Услуга достављања припремљених оброка у школу
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

Јавна набавка 01/19 датум 30.05.2019. година
Назив и ознака из ОРН – 79713000 – Чуварске службе
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

Јавна набавка 04/18 датум 15.11.2018. година
Назив и ознака из ОРН – 09310000 – Електрична енергија
Одлука о покретању поступка 04/18
Позив за подношење понуда 04/18
Конкурсна документација 04/18
Обавештење о закљученом уговору 04/18

 

Јавна набавка 03/18 датум 20.07.2018. година
Екскурзије и настава у природи у школској 2018/2019. години, ОРН 63516000 – услугеорганизације путовања.
Одлука о покретању поступка
Решење о образовању комисије
Изјава чланова комисије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

 

Јавна набавка 02/18 датум 02.07.2018. година
Услуга достављања оброка у школе, OPH 55524000
Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка 01/18 датум 02.07.2018. година
Уcлуга физичког обезбеђења школе, OPH 79713000 – чуварске службе
Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка 05/17 датум 21.11.2017. година
Електрична енергија

Документација
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Уговор
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка 04/17 датум 11.07.2017. година
Документација
Одлука о покретању поступка
Решење о именовању службеника
Изјава службеника
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 04/17

 

Јавна набавка 03/17 датум 11.07.2017. година
Документација
Одлука о покретању поступка
Решење о именовању службеника
Изјава службеника
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору 03/17

 

Јавна набавка 02/17 датум 10.07.2017. година
Документација
Одлука о покретању поступка
Решење о именовању комисије
Изјава чланова комисије
Конкурсна документација
Пошив за подношење понуда

 

Јавна набавка 01/17 датум 10.01.2017. година
Документација
Појашњење конкурсне документације
Позив за подношење понуда
Конкуртсна документација за јавну набавку екскурзије и наставе у природи
Извештај о стручној оцени понуда 01/17
Одлука о закључењу оквирног споразума 01/17

 

План јавних набавки за 2017. годину

 

Јавна набавка бр 5/16 датум: 17. 11. 2016. годинa.
Назив и ознака из ОРН – 09310000 – Електрична енергија
Документација:
Одлука о покретању поступка јавне набавке
Решење о именовању службеника јавне набавке
Изјава службеника за јавне набавке
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка бр 4/16 датум: 25.07.2016. годинa.

Услуга организације и реализације екскурзије ученика осмог разреда у школској 2016/2017 години – ОРН: 63516000

Одлука о додели уговора
Уговор_04-16
Позив за подношење понуда_04-16

 

Јавна набавка бр 2/16 датум: 05.07.2016. годинa.
Документација:
Обавештење о закључењу уговора

 

Јавна набавка бр 1/15 датум: 12.2.2015. годинa.
Предмет јавне набавке:
Услуга организације и реализације екскурзије ученика у школској 2014./2015. години.

 

Јавна набавка бр 3/2014 датум: 26.11.2014. годинa.
Предмет јавне набавке:
Услуга испоруке електричне енергије, за период од једне године од дана закључења уговора.