Јавна набавка 03/20 датум 05.11.2020
ЈАВНА НАБАВКА – добра, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору 03/20
Одлука о додели уговора 03/20
Позив за подношење понуде 03/20
Конкурсна документација 03/20

 

Јавна набавка 02/20 датум 12.06.2020. година
Позив за подношење понуда 02/20
Конкурсна документација 02/20
Обавештење о закљученом уговору 02-20

 

Јавна набавка 01/20 датум 12.06.2020. година
Позив за подношење понуда 01/20
Конкурсна документација 01/20
Обавештење о закљученом уговору 01-20

 

План јавних набавки за 20220. годину

 

Јавна набавка 04/19 датум 15.11.2019. година
01 Одлука о покретању поступка_04-19
02 Решење о именовању службеника 04-19
03 Изјава службеника 04-19
Конкурсна документација 04-19
Одлука о додели уговора 04-19

 

Јавна набавка 03/19 датум 25.07.2019. година
Позив за подношење понуда03/19 
Конкурсна документација 03/19
Конкурсна документација – измењена 03/19
Одлука о додели уговора 03/19

 

Јавна набавка 02/19 датум 30.05.2019. година
Назив и ознака из ОРН 55524000 – Услуга достављања припремљених оброка у школу
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

Јавна набавка 01/19 датум 30.05.2019. година
Назив и ознака из ОРН – 79713000 – Чуварске службе
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација