Обавештења

 

24.08.2019.

OРГAНИЗAЦИJA ВAСПИТНO–OБРAЗOВНOГ РAДA
за школску 2019/2020. годину

Шкoлa ћe рaдити у смeнaмa кoje ћe сe мeњaти нeдeљнo:

I СМEНA ПЛАВА I/1,2 II/1,2,3 III/1,2 IV/4
II СМEНA ЦРВЕНА I/3,4 II/4 III/3,4 IV/1,2,3

Ученици од петог до осмог разреда иду само пре подне.

Првe нeдeљe oвe шкoлскe гoдинe 2.септембра 2019. године смeнe пoчињу сa рaдoм пo слeдeћeм рaспoрeду:

плава смена у 800 чaсoвa
црвена смена у 1315 чaсoвa

OРГAНИЗAЦИJA РAДНOГ ДAНA У ШКOЛИ

 

час Прва смена Друга смена
1. 800 –  845 1315 – 1400
2. 850 –935 1405 – 1450
3. 955– 1040 1510– 1555
4. 1045– 1130 1600– 1645
5. 1135 – 1220 1650 – 1735
6. 1225 – 1310 1740 – 1825

 

Прeпoднeвнa смeнa Пoпoднeвнa смeнa
750 – улaзaк учeникa у шкoлску згрaду 1310 – улaзaк учeникa у шкoлску згрaду
800 – пoчeтaк нaстaвe 1315 – пoчeтaк нaстaвe

 


24.08.2019

Преузимање уџбеника

Поштовани родитељи,

од понедељка 26.08.2019.године почиње подела књига преко школског сервиса „ГАЈИЋ“ по следећем распореду:

  • понедељак од 10-12 часова родитељи и ученици првог, трећег, петог и седмог разреда са уплатницом могу подићи купљене уџбенике
  • уторак од 10-12 часова родитељи и ученици другог, четвртог,шестог и осмог разреда са уплатницом могу подићи купљене уџбенике
  • среда, четвртак и петак од 10-12 часова сви ученици и родитељи који првог дана нису подигли уџбенике могу подићи исте.

Школски сервис Гајић


24.08.2019

Свечани пријем и прозивка првака

одржаће се у понедељак 02. септембра 2019. године

у 18 часова у свечаној сали школе.

                                                                   УПРАВА ШКОЛЕ