Дани Отворене школе 2018/2019

Дан отворене школе ОШ „Јован Дучић“ у школској 2018/19. години

23. октобар – уторак
21. новембар – среда
20. децембар – четвртак
18. јануар – петак

25. фебруар – понедељак
19. март – уторак
24. април – среда
23. мај – четвртак

Родитељ се пријављује за присуство одређеном часу у току дана, попуњавањем писмене пријаве и предајом исте одељењском старешини. Неблаговремене пријаве се не разматрају.

Један родитељ може да се пријави за праћење једног часа у току сваког месеца, како би сви заинтересовани добили прилику да учествују.

Највише два родитеља могу присуствовати сваком од часова, како се не би стварале велике гужве у учионици. Изузетак су часови који се организују за два одељења, када се и број могућих посетилаца повећава на четири.

Одељењске старешине прикупљају пријаве родитеља до 10. у месецу, и прослеђују их педагошком колегијуму. Педагошки колегијум одобрава пријаве и прави распоред посета, водећи рачуна о редоследу пријављивања родитеља, равномерној посећености часова, као и о равномерном учешћу сваког од родитеља у току школске године. Одлука Педагошког колегијума биће достављена преко детета, у писаном облику.

Током часа родитељи не смеју реметити рад, ометати ученике и наставнике, нити се на било који начин могу мешати у ток часа. Обавезни су да дођу на време (пре звона) и напусте учионицу по завршетку часа, не реметећи одвијање наставе.

Пријаву у PDF-у, за присуствовање часу можете преузети овде 

Пријаву у Wordu-у, за присуствовање часу можете преузети овде