Школа без насиља

Наша школа „Јован Дучић“ је у пројекту Школа без насиља од маја месеца 2009.год. Истраживање о насиљу у школи са запосленима обављено је 26. маја, а са ученицима 27. маја 2009.године, а са резултатима су запослени у школи упознати 2. јуна. Након тога се приступило примени пројекта у школи:

  • Одржани су родитељски састанци на којима су родитељи упознати са резултатима истраживања и даљем начину рада са ученицима у превенцији насиља.
  • Са ученицима млађих разреда гледани су адекватни цртани филмови „Уа неправда“.
  • На нивоу школе са ученицима су рађене превентивне радионице.
  • Установљена су правила са реституцијом у сваком одељењу, а на нивоу школе су правила уопштена за ученике млађих и старијих разреда и истакнута на видљивим местима школе.
  • Одржана је пригодна радионица са родитељима на родитељском састанку
  • Формиран је вршњачки тим
  • Подељени приручници родитељима
  • Укључена је у рад „Драга Савета“ кутија поверења
  • Вршимо стално праћење понашања ученика регулисано правилником о поступању и у складу са формираном интерном заштитном мрежом.

Наредни кораци пројекта се састоје у формирању спољашње заштитне мреже, укључивању родитеља кроз иницијативе и акције, афирмацији школе у медијима (интернет сајт) као промотера ненасилне средине, стално праћење понашања ученика, укључивање ученика петог разреда у рад Вршњачког тима, превентивне активности на нивоу школе.