23.03.2022

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину

Опис активности дан датум и време
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФООО петак 25.03.2022. године, 13-15ч
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и комбиновани тест субота 26.03.2022. године,                                      9-11ч српски/матерњи језик;                    11.30-13.30ч комбиновани тест
Анализа пробног завршног испита понедељак-петак 28.03-01.04.2022. године
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства понедељак- четвртак од 04.04.2022. године у 8ч до 07.04.2022. године у 24ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита четвртак-петак 07. и 08.04.2022. године,  09 -16ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак субота недеља 13, 14. и 15.05. 2022. године, у два термина: од 9-12ч  и 14-17ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 14.05.2022. године, 10-12ч биологија; 14-16ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке субота-недеља 14.05. 2022. године – српски/матерњи језик, 10-12ч; 15.05.2022. године – страни језик, 10-12ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности субота 14.05.2022. године, 14-16ч
Пријемни испити у музичким школама петак-субота недеља 20, 21. и 22.05.2022. године, од 10ч
Пријемни испити у балетским школама петак субота недеља 20, 21. и 22.05.2022. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и  пријемни испит за ученике са посебним способностима физику (математика) субота 21.05.2022. године, 10-12ч математика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју субота 21.05.2022. године, 10-12ч географија; 14-16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима физику (физика) субота 21.05.2022. године, 14-16ч физика
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 21.05.2022. године, писмени тест 13-15ч; 22.05.2022. године, усмени испит oд 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за  математику недеља 22.05.2022. године, 10-12 ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији субота и понедељак 21. и 23.05.2022. године, 8-16ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) 16-24.05.2022. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) 16-24.05.2022. године
Коначни резултати пријемних испита 17-25.05.2022. године
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу у основном образовању субота и недеља 18. и 19.06. 2022. године од 10ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота 25.06.2022. године од 10ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама субота 25.06.2022. године 10-11.30 ч српски језик 12-13.30 ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља 26.06.2022. године 10-11.30 ч математика
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика понедељак 27.06.2022. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО уторак 28.06.2022. године, 09-11ч
Завршни испит – комбиновани тест среда 29.06.2022. године,  09-11ч
Супервизија спровођења завршног испита понедељак-петак 27.06.-01.07.2022. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе и порталу МСШ петак 01.07.2022. године,  до 9ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) петак 01.07.2022. године, 9-16ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) петак и субота 01.07.2022. године, после 16ч и 02.07.2022. године, до 9ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита електронским путем и непосредно у основној школи – за другостепену комисију субота 02.07.2022. године, 09-16ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) субота 02.07.2022. године, после 18ч
Објављивање коначних резултата завршног испита уторак 05.07.2022. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школе уторак 05.07.2022. године, 08-16ч
Попуњавање листе жеља електронским путем од 05.07.2022. године у 08ч до 06.07.2022. године у 24ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) среда и четвртак 06. и 07.07.2022. године, 08-15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи) субота 09.07.2022. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) субота 09.07.2022. године, 08-15ч
Објављивање коначне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту понедељак 11.07.2022. године, до 08ч
Објављивање коначних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама среда 13.07.2022. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу среда 13.07.2022. године
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) четвртак – среда од 14.07.2022. године у 8ч до 20.07.2022. године у 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе четвртак и петак 14. и 15.07.2022. године, 8-15ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) четвртак 14.07.2022. године, 08-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу петак 15.07.2022. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга субота 16.07.2022. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе субота 16.07.2022. године, 08-15ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика (августовски рок) среда 17.08.2022. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 18.08.2022. године, 09-11ч
Завршни испит – комбиновани тест петак 19.08.2022. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда – недеља 17-21.08.2022. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе понедељак 22.08.2022. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним уписним комисијама) понедељак 22.08.2022. године, 12-16ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита понедељак 22.08.2022. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама) уторак и среда 23. и 24.08.2022. године, 08-16ч
Унос одлука о упису четвртак и петак 25. и 26.08.2022. године
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе петак и субота 26. и 27.08.2022. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу уторак – петак 23-26.08.2022. године, 08-15ч