Завршни испит

07.04.2021

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Опис активностидандатум и време
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФОООпетак09.04.2021. године, 13-15ч
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и комбиновани тестсубота10.04.2021. године, 9-11ч српски/матерњи језик; 11.30-13.30ч комбиновани тест
Анализа пробног завршног испитапонедељак-петак12-16.04.2021. године
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази МинистарстваПонедељак-четвртакод 12.04.2021. године у 8ч до 15.04.2021. године у 24ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испитачетвртак, петак15-16.04.2021. године, 09 -16ч
Пријемни испити у музичким школамаПетак, субота, недеља07, 08. и 09.05.2021. године, од 10ч
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језикусубота и недеља08.05.2021. године, писмени тест 10-12ч; 09.05.2021. године, усмени испит 10-12ч
Пријемни испити у балетским школамаНедеља, понедељак, уторак09, 10. и 11.05.2021. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за  математикусубота08.05.2021. године, 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и  пријемни испит за ученике са посебним способностима физику (математика/физика)недеља09.05.2021. године, 10-12ч математика; 14-16ч физика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија)субота15.05.2021. године, 10-12ч биологија; 14-16ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историјунедеља16.05.2021. године, 10-12ч географија; 14-16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке наукесубота, недеља15.05. 2021. године српски/матерњи језик, 10-12ч; 16.05.2021. године – страни језик, 10-12ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне областипетак-субота, недеља14, 15. и 16.05. 2021. године, у два термина: од 9-12ч  и 14-17ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметностинедеља16.05.2021. године, 10-12ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназијисубота и понедељак15. и 17.05.2021. године, 8-16ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) 10-18.05.2021. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит) 10-18.05.2021. године
Коначни резултати пријемних испитасреда19.05.2021. године, до 08ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језикасреда23.06.2021. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математике и тест за полазнике по програму ФОООчетвртак24.06.2021. године, 09-11ч
Завршни испит – комбиновани тестпетак25.06.2021. године,  9-11ч
Супервизија спровођења завршног испитасреда – недеља23-27.06.2021. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школенедеља27.06.2021. године,  до 10ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)недеља27.06.2021. године, 10-16ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)недеља и понедељак

27.06.2021. године, после 16ч и

28.06.2021. године, после 15ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) – за другостепену комисијупонедељак и уторак

од 28.06.2021. године у 15ч до

29.06.2021. године у 16ч

Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) – за другостепену комисијууторак29.06.2021. године, 08-16ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи)уторак29.06.2021. године, после 18ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математикусубота26.06.2021. године, 10-11.30ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу основног образовањасубота26.06.2021. године,13ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијамасубота26.06.2021. године, 10-11.30ч  српски језик; 12-13.30ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијаманедеља27.06.2021. године, 10-11.30ч математика
Објављивање коначних резултата завршног испитапетак02.07.2021. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школепетак02.07.2021. године, 08-16ч
Попуњавање листе жеља електронским путем од 26.06.2021. године у 08ч до 03.07.2021. године у 24ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи)субота и недеља03. и 04.07.2021. године, 08-15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи)среда07.07.2021. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи)среда07.07.2021. године, 08-15ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајтупетак09.07.2021. године, до 08ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школаманедеља11.07.2021. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругунедеља11.07.2021. године
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга)Понедељак недеља

од 12.07.2021. године у 8ч до

18.07.2021. године у 24ч

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школепонедељак и уторак12. и 13.07.2021. године, 8-15ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи)понедељак12.07.2021. године, 08-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругусреда14.07.2021. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног кругасреда14.07.2021. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школепетак16.07.2021. године, 08-15ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језикасреда18.08.2021. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математикечетвртак19.08.2021. године, 09-11ч
Завршни испит – комбиновани тестпетак20.08.2021. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испитасреда-недеља18-22.08.2021. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школепонедељак23.08.2021. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружнимпонедељак23.08.2021. године, 12-16ч
Објављивање коначних резултата завршног  испитапонедељак23.08.2021. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама)уторак и среда24. и 25.08.2021. године, 08-16ч
Унос одлука о уписучетвртак и петак26. и 27.08.2021. године
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетскепетак и субота27. и 28.08.2021. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школууторак – петак24-28.08.2021. године, 08-15ч