18.08.2021

LOGO FMD - U KRIVAMA 1

Јавни позив за за бесплатне уџбенике за први и други разред

КРАТКО УПУТСТВО – Основне тезе за јавни позив

Град Београд, преко Фондације за младе таленте града Београда, расписује јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину

КО ДОБИЈА СРЕДСТВА?

– родитељи, односно законски заступници ученика ПРВОГ и ДРУГОГ разреда јавних основних школа на територији града Београда, осим ученика који су већ добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за школску 2021/22. годину.

КОЈИ ЈЕ РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ?

Рок за пријављивање је од 20. августа до 30. септембра 2021. године

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ?

Пријаве се врше електронски преко линка /портала који ће бити отворен и доступан од 20. августа на сајту Фондације за младе таленте града Београда www.fondzamladebeograd.rs

Напомена: у случају непостојања техничких и других могућности за електронско пријављивање, позивамо родитеље да се за помоћ обрате секретару школе, односно Фондацији на +381 11 321 6246 или fondzamlade@beograd.gov.rs

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА УСПЕШНУ ПРИЈАВУ?

 Поред уноса/укуцавања основних података на линку за пријављивање, потребно је припремити следећа четири скенирана документа:

 1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована
 2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника
 3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину
 4. Изјава о обради података о личности

Напомена: Обрасци Потврде основне школе и Изјаве о обради података о личности могу се преузети на сајту Фондације, као и код секретара школе.

КОЛИКО НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА СЕ УПЛАЋУЈЕ?

Износ БЕСПОВРАТНИХ новчаних средстава за исплату, по појединачно упућеној пријави на јавни позив, биће формиран на основу података о изабраним уџбеницима и цена достављених у понуди сваког изабраног издавача зе предмете:

 1. математика,
 2. српски језик/матерњи језик,
 3. свет око нас
 4. страни језик као обавезан предмет

Просечан износ за исплату: 6.400,00 рсд

Напомена: приликом пријављивања, након што родитељ обележи школу и разред који ученик похађа, портал ће обавестити родитеља, односно законског заступника о тачном износу који ће му бити уплаћен.

ГДЕ СЕ МОЖЕ ПРОНАЋИ ЦЕО ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА?

Цео текст Јавног позива се може преузети на сајту Фондације www.fondzamladebeograd.rs у делу „Конкурси“ или на сајту града Београда – Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs , у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

КОМЕ СЕ ОБРАТИТИ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ?

Oбавештења о јавном позиву се могу добити на тел. (011) 321-6246 или путем електронске поште на адресу fondzamlade@beograd.gov.rs .

Очекивани број пријављених: 34.000 родитеља првака и другака (око 17.000 ученика првог и 17.000 ученика другог разреда)

Процењена вредност пројекта: 200.000.000,00 динара

22.07.2021

Математика и уметност

Кликни на слику

04.07.2021

Поштовани родитељи,

молимо вас да за потребе набавке бесплатних штампаних уџбеника за ученике првог и другог разреда, у школској 2021/22. години, које обезбеђује Град Београд, доставите информације о броју родитеља ученика који су већ купили уџбенике, али немају фискални рачун.

Напомињемо да је реч о уџбеницима:
– Српски језик
– Математика
– Свет око нас
– Страни језик

Информације да немате фискални рачун пошаљите до понедељка до 16 часова на мејл

jd-direktor@jovanducic.edu.rs

02.07.2021

Завршни испит - Попуњавање листе жеља

Родитељу, односно другом законском заступнику

Поштована/поштовани,

с обзиром да смо добили доста питања и од школа и од родитеља, односно других законских заступника, која се односе на подношење листа опредељења на два начина, обавештавамо вас и о следећем:

 1. Листа опредељења могу да се поднесу електронским путем, преко
  Портала Моја средња школа до суботе, 03.07.2021. године до 23 часа и 59 минута.
 2. Листе опредељења могу да се поднесу непосредно у матичној основној школи у суботу и недељу, 03. и 04.07.2021. године од 8 до 15 часова.
 3. Уколико родитељ, односно други законски заступник, попуни листу опредељења и у електронском облику, путем Портала Моја средња школа и у папирном облику, непосредно у матичној основној школи, сматраће се да је важећа листа поднета у папирном облику. 
 4. По истеку рока за подношење листа опредељења електронским путем, родитељи, односно други законски заступници, који су поднели листе опредељења електронским путем, треба да провере на Порталу Моја средња школа да ли су листу опредељења поднели како су желели, у складу са приоритетима у избору школе и профила и са бодовима ученика. У случају да примете грешку или се предомисле, имају могућност да у недељу, 04.07.2021. године поднесу листу опредељења у папирном облику у матичној основној школи, коју је матична основна школа у обавези да прихвати.
 5. Матична основна школа имаће могућност увида у чињеницу да ли је за ученика поднета листа опредељења у електронском облику, али школа неће имати увид у садржај листе.

18.06.2021

Писмо министра просвете ученицима осмог разреда

18.06.2021

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници (ФООО) полажу један дан;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – означеном на клупи).

Опште напомене

 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
 • Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе.
 • Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је да је у укупом броју од највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова је: највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова из математике и највише 14 бодова на комбинованом тесту.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 • Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ VI – општи успех на крају VI разреда VII – општи успех на крају VII разреда VIII – општи успех на крају VIII разреда СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика МА – резултат на тесту из математике КТ – резултат на комбинованом тесту. То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:
 • Укупан број бодова за упис = ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) VI – општи успех на крају VI разреда VII – општи успех на крају VII разреда VIII – општи успех на крају VIII разреда ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег, језика, задаци из математике и комбиновани)

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

15.06.2021

Градско такмичење кошарка
дечаци V-VI

Градско такмичење у кошарци за ученике V и VI разреда одржано је 15.6.2021. год. у спортској хали Шумице, у организацији Београдске асоцијације за школски спорт.

Екипа наше школе је одличним играма стигла до полуфинала и освојила је 4. место у великој конкуренцији од 14 школа победника својих општина.

Ученици који су ишли у школу тог дана, на часовима физичког и грађанског васпитања могли су да прате директан пренос свих утакмица наше школе на youtube каналу, преко мобилних телефона, компјутера…

Тим је наступио у саставу: Андрија Савић, Михајло Игњатић, Душан Томанић, Александар Ашћерић, Сергеј Гавриловић, Ђорђе Милановић, Огњен Гавриловић, Милош Стевановић и Богдан Чађеновић, у пратњи наставника Дарка Стевановића.

Пусти видео запис

Веће физичког и здравственог васпитања

14.06.2021

Енциклопедија биљака одељења III/2

Ученици III/2, учитељице Маје Сарић, у оквиру пројектне наставе, истраживали су биљке и направили интересантну енциклопедију. Остварена је међупредметна корелација са природом и друштвом за трећи разред, као и са ликовном културом. Ученици су са великим задовољством радили своје радове, јер су имали прилику да сами одаберу биљне врсте које желе да истраже, опишу и прикажу цртежом.

Пусти видео запис

14.06.2021

Винча у нашој учионици

У овогодишњој учионици одељења 4/4 у оквиру Тематског дана – Прошлост, организована је посета и интерактивно предавање археолога Јелене Ристић – Опачић (мама наше другарице Хане). Прича како је постала археолог и како је изгледао рад у археолошком налазишту Винча, па све до фантастичног начина спајања старог предмета инспирисао је децу да поставе многа питања на која су једва чекала одговоре. Слике и књиге које откривају тајне овог налазишта деци су мамилa осмехе и невероватно одушевљење. Најинтересантнији део био је спајање делова посуде, коју је из налазишта донела Јелена. Научили су како да препознају делове који припадају одређеном предмету, како се спајају и када одлазе на изложбу.

Деца су била одушевљена са оним што су сазнали тог дана и једва чекају прилику да обиђу Винчу.

Хвала мами што нам је пружила прилику да сазнамо неке тајне овог необичног занимања и налазишта Винча.

учитељица Маја Николић

10.06.2021

Градско такмичење мали фудбал
девојчице V-VI

Градско такмичење у малом фудбалу за ученице V и VI разреда одржано је 10.6.2021. на Ади циганлији у организацији Београдске асоцијације за школски спорт.

Наша екипа је освојила пласман од 5. до 8. места у конкуренцији 12 школа.

Тим је наступио у саставу: Кристина Здравковић, Маша Бубања, Вишња Аћимов, Јована Мијић, Звездана Машановић, Саша Томић, Ива Мијаиловић и настаник Давид Рађеновић.

Веће физичког и здрав.васпитања

08.06.2021

Одбојка
Општинско такмичење - Девојчице V/VI разред

Општинско такмичење у одбојци за девојчице V/VI разред организовано је у нашој школи 8.6.2021. године. У фер и спортској атмосфери, поштујући епидемиолошке мере, промовисани су: физичка активност, вежбање, спорт, дружење.

 1. место ОШ „Радоје Домановић“
 2. место ОШ „20. октобар“
 3. место ОШ „Јован Дучић“

Екипа наше школе наступила је уследећем саставу: Нађа Латиновић, Наташа Ковачевић, Маша Бубања,  Миња Бојанић, Ива Мијаиловић, Тијана Кркаловић, Вишња Аћимов, Нина Касалица, Лола Ђорђевић, Ања Бобић, Николина Прекић, Сташа Поповић, наставник Давид Рађеновић.

Веће физичког и здрав. Васпитања

07.06.2021

Резултати државног такмичења из физике
Одржано 29. 05. 2021. у Сокобањи

Марић Ана
7. разред

ТРЕЋА НАГРАДА

Давидовић Димитрије
6. разред

ТРЕЋА НАГРАДА

Резултати окружног такмичења из физике
24. 04. 2021.

Марић Ана
7. разред

ДРУГА НАГРАДА

Давидовић Димитрије
6. разред

ТРЕЋА НАГРАДА

Резултати општинског такмичења из физике
27. 02. 2021.

ШЕСТИ РАЗРЕД

Давидовић Димитрије, 6/1
ПРВА НАГРАДА

СЕДМИ РАЗРЕД

Марић Ана, 7/1
ПРВА НАГРАДА

Мијић Бранко, 7/1
ДРУГА НАГРАДА

04.06.2021

Општинско такмичење кошарка
V - VI разред - дечаци

Општинско такмичење у кошарци за дечаке V-VI разред одржано је 4.6.2021. године у ОШ „Драган Лукић“.

Екипа наше школе освојила је 1. место.

Тим су чинили: Андрија Савић, Михајло Игњатић, Душан Томанић, Александар Ашћерић, Сергеј Гавриловић, Ђорђе Милановић, Огњен Гавриловић и Богдан Чађеновић, у пратњи наставника Дарка Стевановића

Веће физичког и здрав. Васпитања

04.06.2021

Општинско такмичење мали фудбал
девојчице V-VI

Општинско такмичење у малом фудбалу за ученике и ученице V и VI разреда одржано је 3.6.2021. у ОШ „Иван Гундулић“.

Наша женска екипа је освојила I место и пласман на градско такмичење.

Тим је наступио у саставу: Ива Мијаиловић, Маша Бубања, Јована Мијић, Вишња Аћимов, Звездана Машановић, Саша Томић, Кристина Здравковић, настаник Давид Рађеновић.

Веће физичког и здрав.васпитања

03.06.2021

Плесно такмичење

На Плесном такмичењу 5678 -Хилтон Београд 2021, ученице наше школе постигле су запажен успех и освојиле четири прва места.

Прво место:

 • Сара Булајић 1/2
 • Нина Влачић- 2/2
 • Петра Семиз 2/2
 • Вања Јовановић 2/4)

Прво место:
групне кореографије „Војска“
(Групне кореографије ученице: Ања Мирковић 2/2, Јована Шућур 2/2 , Ива Матутиновић 2/2).
Кореографија: Нина Булајић.

Честитамо талентованим ученицима и желимо пуно успеха у даљем раду!

02.06.2021

Екологија и утицај човека на природу

Тематски дан у одељењу 2/2

У оквиру интегративне наставе у одељењу 2/2 одржан је тематски дан у коме су учествовали ученици током целог дана у обе групе. Интегрисани садржаји су брижљиво и систематски одабрани, компактни, међусобно повезани а синтетишу се у јединствену целину. Ученици су имали прилику да кроз глуму, истраживачко-занимљиве задатке, стваралачком маштом дођу до креативних решења. Своје учешће обележили су веома активно, радознало и посвећено. Интегрисани дан посетили су представници школе и наставници. Оваквим приступом уоквирена је једна тематска целина „Разноврсност природе“ а кроз питања и одговоре које смо добили један су у низу занимљивости о природи и њеној заштити као вечитој теми.

Пусти видео запис

Хвала свима који су показали интересовање и дали свој допринос.

Учитељица Милена Станојевић

02.06.2021

Читалачка значка на енглеском језику

Награђени ученици

Награђени ученици:

 1. Итана Вучуровић (IV/1)
 2. Нађа Драгић (IV/1)
 3. Андреј Добријевић (IV/1)
 4. Тамара Секуловић (IV/2)
 5. Филип Муфтић (V/2)

28.05.2021

Упознајмо птице

„Пријатељи деце општине Нови Београд“ су огранизовали онлајн конкурс „Упознајмо птице“ на који се пријавило 216 ученика.

Наша школа је освојила прво и друго место и похвалу у конкуренцији старијих ученика и другу награду и похвалу у конкуренцији млађих ученика.

Прва награда: Иван Хусановић 8-2
Друга награда: Јања Дабовић 7-2 и Василије Пипер 8-2
Похвала: Вук Радовић 5-3
Друга награда: Лазар Глигоровски 4-2
Похвала: Хана Опачић 4-4
Желимо срећу свима који се такмиче даље на градском такмичењу!

25.05.2021

Уџбеници за 2021/2022. школску годину

Списак уџбеника који ће се користити у 2021/2022. школској години.

20.05.2021

Захвалница Народног музеја

Поводом Дана Народног музеја, нашој школи је додељена захвалница за успешну сарадњу. У току ове школске године су кустоси музеја одржали више онлајн радионица на часовима разредне и предметне наставе (историја, српски језик и књижевност, ликовна култура, ЧОС…). Након радионица, ученици су стварали своја дела инспирисани делатношћу Вука Караџића и Доситеја Обрадовића, египатским хијероглифима, културним наслеђем Немањића…

20.05.2021

За ученике 8. разреда

17.05.2021

КОШАРКА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Општинско такмичење у кошарци за дечаке VII-VIII разред одржано је 14.05.2021. у ОШ „20. октобар“. Екипа наше школе у пратњи наставника Дарка Стевановића освојила је пласман од 5. до 7. места.                          

Веће физичког васпитања и спорта

12.05.2021

Радионица Народног музеја
Упознајте Народни музеј

У оквиру пројекта ,, Водич кроз Београд” кустос Народног музеја је 20. априла 2021. године одржала радионицу преко ЗООМ платформе ученицима одељења III 4

на којој је упознала ученике са установом Народног музеја.

Ученици су се ближе упознали са распоредом просторија са експонатима у музеју као и са неким поставкама које се у њему налазе. Највећу пажњу ученика је изазвала мумија.

Након радионице, ученици су од кустоса добили материјал за самосталан рад.

Учитељица
Ивана Павковић

12.05.2021

Дан планете Земље

Пусти видео запис

Дан планете Земље обележава се широм света од 1992. године када је на Конференцији УН о животној средини у Бразилу установљен дугорочни Програм промоције одрживог развоја.

Ове године Дан планете Земље обележава се под слоганом: „Заједно можемо спречити надолазеће катастрофалне климатске промене и уништавања животне средине. Заједно можемо обновити нашу Земљу“.

У нашој школи учитељи млађих разреда и боравка 22. и 23. априла организовали су низ радионица посвећених Дану планете Земље. Кроз различите активности учитељи су указали на важност заштите животне средине и скренули пажњу на које све начине деца могу утицати на заштиту наше планете. Неки од дечијих радова могу се видети на виртуелној изложби у наредном видеу.

Организовале

учитељице Ивана Павковић
и Бранислава Ђорђевић

29.04.2021

ОДБОЈКА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
I МЕСТО

Кликни на слику

29.4.2021. одржано је општинско такмичење у одбојци за девојчице и дечаке VII-VIII разред.

Женска екипа наше школе је освојила I место и пласман на градско такмичење.

 

Тим су чиниле: Бојана Беговић, Тара Аџић, Дуња Аћимов, Јана Барац, Ленка Шилобад (капитен), Јована Јовановић, Ена Томић, Сташа Лукић, Мина Иконов и наставник Давид Рађеновић.

Мушка екипа у пратњи наставника Дарка Стевановића је освојила III место.

                                                            Веће физичког и здравственог васпитања

27.04.2021

Онлајн изложба ускршњих радова

У сусрет најлепшем хришћанском празнику, наша школа организовала је онлајн изложбу ускршњих радова. Христос Воскресе! 

21.04.2021

КОНКУРС XXVI РЕПУБЛИЧКA СМОТРА ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА
«ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2021

 
Покровитељи:  Министарство  просвете науке и технолошког развоја  Републике Србије
 
Нa 26. Републичком такмичењу дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“ у организацији ФЕДЕМУС-а 2021, у великој конкуренцији основних и музичких школа Републике Србије, три ученика наше школе су освојилa сјајне пласмане.
Прву Републичку награду је добио Oгњен Стојановић 7/1 у жанру „Eлектронска компјутерска композиција“ сa 95 бодова , Другу Републичку награду је освојио Илија Старчевић 5/3 у жанру „Инструментална композиција на добошу“ са 86 бодова, док je Другу Републичку награду oсвојила и ученица Николина Глушац 8/2 са својом инструменталном композицијом на бубњевима и 82 бода.
Пусти видео запис

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
„ УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“

„Пријатељи деце општине Нови Београд“ су у оквиру Плана рада за 2021.годину и Календара активности за школску 2020/2021. годину, расписали и реализовали онлине ликовни конкурс  27. “УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“. На такмичење је стигло 247  радова ученика (један ученик – један  рад) из свих 20 основних школа општине Нови Београд и 10 предшколаца припремног предшколског програма.Учествовало је 78 проф. разредне наставе и проф. ликовне културе основних школа општине Нови Београд и 1 васпитач припремног предшколског програма.

 

Ученици наше школе су постигли велики успех, ми им желимо све најбоље у даљем кругу такмичења.

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ  

Ђорђе Чано 5/1 ПРВО МЕСТО ( пласирао се на градско такмичење)

Теодора Радојевић 6/3 ТРЕЋЕ МЕСТО ( пласирала се на градско такмичење)

ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ

Василије Пипер 8/2

Сара Дубока 3/2

Ученици свих 20 основних школа Новог Београда ON LINE 27. ЛИКОВНОГ КОНКУРСА „УСКРШЊЕ

ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ добиће:

– ПРВО МЕСТО: Диплома + књига

– ДРУГО МЕСТО: Диплома

– ТРЕЋЕ МЕСТО: Диплома

– ПОХВАЛА: Диплома-Похвала

 

С обзиром на то да ове године због епидемиолошке ситуације није било такмичарског дела за најбоље осликано јаје, наставнице ликовне културе Јелена Мунђа Иванковић и Кристина Караклајић посебно похваљују следеће ученике за уложени труд да се и та категорија испоштује без обзира на само такмичење

Лука Радовић 5/3

Вук Радовић 5/3

Сташа Поповић 5/3

19.04.2021

МЕЂУШКОЛСКО БАДМИНТОН ТАКМИЧЕЊЕ

У Националном бадминтон центру на Ади Циганлији, у суботу 6.марта 2021.године, одржано је прво Међушколско бадминтон такмичење за педесетак ученика из Београда, Новог Сада, Крушевца и Петровца на Млави.

Турнир је организовао Бадминтон клуб Београд, под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије, Секретаријат за спорт и омладину града Београда, Бадминтон савез Србије и Бадминтон савез Београда уз многојбројне пријатеље.

У категорији девојчице- 3.и 4. разред, ученица наше школе из одељења 3/1, Лина Спасић освојила је друго место.

Браво Лина, поносни смо на тебе!

Одељењски старешина:
БраниславаЂорђевић

17.04.2021

Радионица Народног музеја - Наслеђе Немањића

Шестаци су се ближе упознали са значајем Мирослављевог јеванђеља, најважнијим портретима Немањића, накитом, печатима, иконама, митолошким представама на камену који су украшавали манастире, посуђем са двора Немањића и другим експонатима које им је кустос музеја стручно објаснила.

    као и материјалима који су се користили за израду средњовековног накита и новца на часовима Чувара природе, сада су могли да виде и највредније експонате који се чувају у Народном музеју, везане за овај период историје средњовековне Србије.

Кустос Народног музеја је 14. априла 2021. године у Гугл учионици одржала радионицу на којој је упознала ученике шестог разреда са наслеђем Немањића. Након проучавања Немањића на часовима историје, књижевних дела у средњем веку на часовима српског језика и књижевности, грбова и застава на часовима ликовне културе,

17.04.2021

20210416_grb

РепубликаСрбија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 610-00-0026012021-20
Датум: 13.04.2021
Београд, Немањина 22-26

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА
ДИРЕКТОРУ/ДИРЕКТОРКИ

Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета председнице Владе, марта 2021. године, почела је са радом Национална платформа „Чувам те“, као прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Републици Србији. Платформа је успостављена са циљем координиције и јачања интерсекторске сарадње надлежних институција у превенцији и сузбијању насиља, посебно вршњачког насиља. Истовремено, платформа је и алат који институцијама и грађанима помаже у борби против насиља које се дешава и према запосленима у установама образовања и васпитања.

Национална платформа „Чувам те“ садржи сегменте који се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања налазе се информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима. Ученици средњих школа могу самостално да похађају обуке, а ученици основношколског узраста обуке похађају уз претходну сагласност родитеља односно другог законског заступника, а у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“, бр. 87/2018). Министарство просвете, науке и технолошког развоја је континуирано учествовало у процесу израде платформе и креирању садржаја платформе информативног материјала, обука за ученике, родителе и запослене у установама образовања и васпитања

Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде, па ћемо вас накнадно информисати о његовом објављивању и пуштању у рад.

У складу са наведеним, неопходно је да Националну платформу „Чувам те“ и садржаје који чине њен део (информисање и едукацију) користите као један од ресурса/алата приликом израде годишњих програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програма спречавања дискриминације.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Сл. Гласник РС”, бр. 46/2019 и 104/2020) прописане су мере и акгивности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.

С тим у вези, очекујемо да информишете запослене у установама образовања и васпитања, родитеље и ученике о раду и могућностима Националне платформе „Чувам те“ путем успостављених канала комуникације одмах по добијању дописа (састанци тела: наставничко веће, савет родитеља, родитељски састанак, ученички парламент, вршњачки тим, комуникација путем вајбер групе, електронске поште, сајта школе, путем платформе која се користи у циљу реализације онлајн наставе и друго). Осим обука за запослене, родитеље и ученике, на платформи се налазе и едукативни материјали за рад са ученицима и родитељима.

Према последњим извештајима, обуке постављене на платформи је за месец дана завршило 3508 наставника основних и средњих школа, 250 родитеља и 450 ученика.

Заједничким деловањем, посвећено и континуирано радимо на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца унутар школске заједнице.

С поштовањем

14.04.2021

Математичко такмичење „Мислиша“

Као и прошлих година, у нашој школи је организовано математичко такмичење „Мислиша“. Учествовало је укупно 226 ученика од 1. до 4. разреда.

Ове године чак два ученика ће учествовати на Републичком такмичењу које организује Математичко друштво „Архимедес“.

Тара Ваљић II/4 и Олег Симовић IV/1, освојили су прво место, са максималних 60, односно, 100 поена.

Другу награду су освојили:
Гардијан Лука, Аџић Лука, Косић Софија, Михајловић Ђорђе, Перић Нина, Покимица Лана, Ристановић Валентина, Дамњановић Лена и Лазаревски Алек.

Трећу награду су добили:
Балош Лила, Булајић Никола, Вудраговић Михајло, Живковић Страхиња, Касалица Растко, Микић Тамара, Миловановић Теодора, Радишевић Никола, Чоловић Тамара и Илић Данило.

Похвале су добили:
Вучковић Петар, Димитријевић Михаило, Велић Павле, Голубовић Јаков Урош, Дробњаковић Миња, Лазовић Михајло, Семиз Петра, Симеуновић Михајло, Стојановић Атина, Требаљевац Елена, Анђелковић Петар, Богуновић Аника, Калач Зана, Костић Тихон, Ристић Искра, Требаљевац Наталија, Ковачевић Михаило, Нинковић Лука, Панић Василије и Рајић Петар.

10.04.2021

Током марта 2021. године су седмаци наше школе учествовали у пројекту  „ДЕТЕКТИВСКА ПРИЧА“.  Аутори и реализатори овог пројекта су наставнице српског језика и књижевности Татјана Хаџић Јововић, математике Снежана Богићевић и Катарина Андонов, историје Весна Костић и хемије Јелена Муцић.
Наставнице Весна Костић и Јелена Муцић су  9. 3. 2021. на Међународној конференцији „Дигитално образовање 2021“,  коју су организовали Центар за образовне технологије на Западном Балкану у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја; Заводом за унапређивање образовања и васпитања; Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања; Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва  и Фондацијом Петља, представиле пројекат „ДЕТЕКТИВСКА ПРИЧА“. У наставку се можете детаљније упознати са пројектом. 
 

08.04.2021

ПЛИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ

Републичко такмичење у пливању за основне и средње школе одржано је 07.04.2021. године у Београду на базену СЦ „Милан Гале Мушкатировић“.

У великој конкуренцији најбољих пливача победника из свих округа Србије, нашу школу и град Београд на најбољи могући начин представљао је ученик четвртог разреда Олег Симовић, јер је и на овом такммичењу освојио  I место у дисплини краул 50m са изванредним резултатом од 31,70s.

Веће физичког и здр. васпитања
Давид Рађеновић

Пусти видео запис

03.04.2021

Oд понедељка, 5.4.2021. настава онлајн се одвија у времено од 8: 00 часова по следећој сатници:

час време одржавања
1.    час 8:00 – 8:45
2.    час 8:50 – 9:35
3.    час 9:50 – 10:35
4.    час 10:40 – 11:25
5.    час 11:35 – 12:20
6.    час 12:25 – 13.10
7.    час 13.15 – 14:00
8.    час 14:05 – 14:50
9.    час 14:55 – 15:40

03.04.2021

Проглашење победника на конкурсу
„Детективска прича“

У пројекту „Детективска прича“ наши детективи су били вредни и креативни. У завршном делу пројекта снимили су кратке филмове на теме „Представи своју школу“ или „Стопама Јована Дучића“. Победничка група у радионици пројекта, Херкул Поаро, детаљно је анализирала радове и изабрала најбољи – филм групе Скуби Ду. Друго место освојила је екипа Штребери, а треће место екипа Шерлок Холмс. Погледајте филмове!

Прво место освојио је филм групе Скуби Ду
Друго место освојила је екипа Штребери
Треће место освојила је екипа Шерлок Холмс

30.03.2021

По препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од 24.3.2021., омогућен је долазак ученика у школу у договору са наставницима ради провере знања усменим или писаним путем због оцењивања, у мањим групама уз поштовање свих епидемиолошких мера.

26.03.2021

УЧЕСТВУЈ У САТУ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ 2021.

Ове године, у оквиру глобалне иницијативе „Сат за нашу планету“, гласно подсећамо да још имамо шансу да ублажимо климатске промене и сачувамо природу, а тиме и нас саме.

Помози нам да заједно подигнемо глас и освестимо људе. Подели вест о великом  zoom догађају 27. марта у 20:30h током којег ћемо се заједно покренути за планету.  

Чувари природе-пети разред

19.03.2021

Пред вама је зборник радова ученика 8. разреда. У току ове школске године, ученици су истраживали прошлост својих предака у време Првог светског рата. Користили су усмене изворе (казивања својих предака), материјалне (медаље, фотографије, личне предмете…) као и писане изворе (писма, књиге, признања…).

17.03.2021

Обавештење

Због новонастале ситуације ученици од 5.-8, р. наставу ће пратити онлајн од 15.3.2021. по следећем распореду:

0.    час12:55 – 13:40
1.    час13:45 – 14:30
2.    час14:35 – 15:20
3.    час15:35 – 16:20
4.    час16:25 – 17:05
5.    час17:15 – 18:00
6.    час18:10 – 18:55
7.    час19:00 – 19:45

Управа школе

16.03.2021

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ

Апликација еЗаказивање терминa за yпиc и тестирање детета у ОШ биће доступна родитељима од 22. марта до 28. маја 2021. године.

Упис ученика у први разред  обавља се у периоду од 01. априла до 31. маја 2021. године. Истог дана ће педагог или психолог извшити тестирање.

У први разред основне школе за школску 2021/2022. годину уписују се:

*редован упис

 • деца рођена од 1. марта 2014.-28.фебруара 2015. године

*превремени упис

 • деца рођена од 1.марта 2015. до 31. августа 2015. године

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Уколико родитељ није у могућности да електронски закаже термин позваће школу и овлашћено лице школе ће то учинити у име родитеља.

Потребно је да:

 • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
 • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
 • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Овлашћена лица школе имаће могућност да закажу термин и за родитеље/дзз/дете које није држављанин Републике Србије.

Упис деце се врши у школи ,којом приликом родитељи не подносе ниједан документ у папирном облику – подаци из матичних књига рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем.

Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

Такође школе су у обавези да по службеној дужности прибаве потврде о обављеном обавезном предшколском програму.

Министаство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета.  Сва питања и недоумице могу се поставити на телефон: 011/7350557 од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

09.03.2021

Детективска прича

Поводом Дана школе неколико наставника организовало је онлајн час интегративне наставе за ученике 7. разреда као прву у низу планираних активности у пројекту осмишљеном поводом обележавања овог школског празника. Циљ је био да ученици употребе постојеће знање, уоче везе између различитих предмета и научено примене у новим ситуацијама. Наставница српског језика и књижевности Татјана Хаџић Јововић, наставница хемије Јелена Муцић, наставница историје Весна Костић и наставнице математике Снежана Богићевић и Катарина Андонов припремиле су питања за решавање загонетних појмова, кратке филмове у којима су представљени задаци за два нивоа детективске игре, квизове који су били мала „помоћ пријатеља“, као и завршну активност повезивања откривених појмова и проналажења главног задатог појма. Ученици су били подељени у девет група, које су чинили ученици са различитим нивоима знања, а детективски задаци решавани су у Гугл учионици. Пре почетка игре седмаци су, у оквиру сваке групе, изабрали свог представника и име групе. Тако су детективи поново били Шерлок Холмс и  Херкул Поаро, као и Скуби Ду и Џеронимо Стилтон, али и Фјодор Достојевски, Уставобранитељи, Орлови, Штребери и Група. Ученици су показали веома добро знање, брзину, сарадњу, али и велику спремност да учествују у часовима другачијим у односу на редовну наставу. Решавање питалица о појмовима из српског језика и историје, геометријских задатака, откривање координата, прављење речи од хемијских симбола, као и употреба нових технологија ради долажења до потребних информација водили су ка завршној активности – откривању загонетне личности. Тако су различита питања из друштвених и природних наука допринела да ученици из различитих углова сагледају живот и дело Јована Дучића. Ова активност се наставља конкурсом за најбољи ученички кратки  филм о Јовану Дучићу или о нашој школи, по избору ученика. Победничка екипа ће бити у жирију избора за најбољи филм, а остале екипе ће израдити филмове дужине трајања до два минута. Филмови ће бити приказани на онлајн приредби поводом Дана школе.

08.03.2021

03.03.2021

Веће трећег разреда је обележило пригодним активностима Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Веће трећег разреда је обележило пригодним активностима Међународни дан борбе против вршњачког насиља

[video_popup url=“https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/03/04/dan_rozih_majica.mp4″ text=“tekst“ title=“Кликни и покрени видео“ width=“1200″ height=“700″ img=“https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/03/05/medjunarodni_dan_borbe_protiv_vrsnjackog_nasilja.jpg“]

Радионица

02.03.2021

 

Милентија Поповића 16
11070 Нови Београд
тел/фах: 011/301-8702
email: jd-direktor@jovanducic.edu.rs

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

У први разред основне школе за школску 2021/2022. годину уписују се:

 •  редован упис
  деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године
 • превремени упис
  деца рођена од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године

 

Упис ученика у први разред школске 2021/2022. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (о датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе).

Родитељи приликом уписа не достављају документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид ЈМБГ детета и ЈМБГ једног родитеља (на основу којих школа приступа Е- управи).

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

01.03.2021

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊАИЗ ФИЗИКЕ 27.02.2021.

ШЕСТИ РАЗРЕД

Давидовић Димитрије,  6/1

ПРВА НАГРАДА

СЕДМИ РАЗРЕД

Марић Ана, 7/1

ПРВА НАГРАДА

 

Мијић Бранко, 7/1

ДРУГА НАГРАДА

23.02.2021

ПЛИВАЊЕ ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ

18. и 19.02.2021. је одржано градско такмичење у пливању за ученике основних и средњих школа, на коме ученици и наставници наше школе традиционално учествују.

Највећи успех остварио је Олег Симовић IV-1 освојивши прво место (краул) и пласман на републичко такмичење.

19.02.2021

Дан матерњег језика ОШ „Јован Дучић“

Поводом Дана матерњег језика 21. фебруара, који се обележава у целом свету, ученици шестог и седмог разреда направили су мали Азбучник заборављених речи мога краја. Овај речник део је међународног етвининг пројекта под истим називом, у коме учествују и ученици наше школе. Поред тога, ученици су правили стрипове, плакате и писали глагољицом, а радиће и решавати квизове везане за овај пројекат.

Азбучник заборављених речи мога краја

19.02.2021

Тематски дан Лик и дело Св. Саве Математика VII и VIII раред

Савиндан-ученички радови из музичке културе и Квиз знања о Светом Сави

Лик и дело Светог Саве виђен очима првака

Тематски дан-Свети Сава - четврти разред

Тематски дан-Свети Сава - трећи разред

ОБАВЕШТЕЊЕ

Драги ученици, поштовани родитељи,

Према одлуци МПНТР-а друго полугодиштe школске 2020/21. године почиње у понедељак, 18. 1. 2021. године на исти начин као што је почела ова школска година у септембру.

 1. За ученике млађих разреда настава ће бити организована на следећи начин:

– ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда радиће подељени у две групе (А и Б).   Након тога, организован је продужени боравак до 17.00, за ученике који су пријављени.

Група А  – настава почиње у 8.00, а завршава се у 10.25 часова.

Група Б – настава почиње у 10.45, а завршава се у 12.35 часова. Ученицима пријављеним за продужени боравак из ове групе биће организован боравак од 8.00 до почетка наставе. Такође, ученици пријављени за продужени боравак остају у школи, а родитељи могу доћи по њих до 17 часова.

Продужени боравак биће организован на исти начин као и до сада, уз поштовање прописаних епидемиолошких мера.

 1. За ученике старијих разреданастава ће се организовати према комбинованом моделу. У току следеће недеље, од 18.1. до 22.1. 2021. године ученици у школу долазе по следећем распореду:

Група А – понедељак, среда, петак
Група Б – уторак, четвртак

Настава ће за ученике другог циклуса бити реализована у другој смени, у истим учионицама,  са почетком од 14.00 часова.

Часови трају 30 минута и настава се реализује уз поштовање свих епидемиолошких мера и уз појачано дежурство наставника.

Наставници наше школе ће и у другом полугодишту школске 2020/21. године за потребе реализације наставе на даљину користити платформу Google Classroom.

Поштујте прописане епидемиолошке мере и брините о свом здрављу.

Желимо вам свако добро.

Управа школе

Плакат за конкурс

„Вук и Доситеј – живот саграђен речима“

Кликни на слику да видиш увећано

04.01.2021

eTwinning project A memoir of loyalty and resistance

Ученици 8. разреда наше школе су ове године учествовали у међународном етвининг пројекту A memoir of loyalty and resistance. Током рада на пројекту, проучавали су тоталитаристичке режиме у 20. веку у више европских земаља. Истовремено, проучавали су и отпор који је организован на различите начине. Заједно са вршњацима из Румуније, Турске, Албаније и Италије, наши ученици су правили заједнички материјал о војном, цивилном отпору, положају деце у току рата за време окупационих режима, положају Јевреја у току Другог светског рата, отпору који су пружили најзначајнији мислиоци у време тоталитаристичких режима, о херојима који су се истакли у ово време. Наши ученици су се бавили проучавањем нацистичког режима у Немачкој, представили су два покрета војног отпора у окупираној Југославији током Другог светског рата као и у другим земљама. Поред тога, користили су ИКТ и енглески језик у комуникацији са вршњацима тако да су, током рада на овом пројекту, ученици додатно развили ове компетенције.

24.12.2020.

18.12.2020

У одељењу 2/2 одржан је угледни час "Народне умотворине"

Поштовани родитељи,

Обавештавам вас о важним ставкама за наставу на даљину која почиње у понедељак 30.11.2020. године за ученике од 5. до 8. разреда:

 • Ученици треба да прате школски распоред часова.
 • Часови ће трајати 45 минута ( у допису МПНТР од петка 27.11.2020. године стоји краће 45 минута, односно 45 минута), краће од 45 минута се односи на 1. циклус, а 45 минута на 2. други циклус.
 • До сада су наставници били 30 минута непосредно са ученицима у школи. Сада ће свих 45 минута бити доступни онлајн на платформи. Важно је да ученици прате сатницу када почињу часови и да се на време укључе на час.
 • Наставници ће наставни материјал као додатну подршку објављивати у склопу свог предмета.
 • На часу су присутни сви ученици једног одељења.
 • У прилогу вам шаљем распоред звона, односно сатницу за часове.

Разговарајте са својом децом да наставу на даљину схвате озбиљно и да се на часовима понашају пристојно, јер кодекс лепог понашања важи и у школи и код куће.

Чувајте своје здравље.
Свако добро вам желим!

Директор
Ивана Јухас

РАСПОРЕД ЗВОНА У ТОКУ ОНЛАЈН НАСТАВЕ ОД 30.11.2020. ГОДИНЕ

 

0.    час 12: 55 – 13: 40
1.    час 13: 45 – 14: 30
2.    час 14: 35 – 15: 20
3.    час 15: 35 – 16: 20
4.    час 16: 25 – 17: 05
5.    час 17: 15 – 18: 00
6.    час 18: 10 – 18: 55
7.    час 19: 00 – 19: 45

Одељење III1 и III3 је 6.11.2020. обележило Дан рођења Вука Стефановића Караџића

Двоклик на слику за приказ преко целог екрана

Пчелице – вреднице! Јесен…

Двоклик на слику за приказ преко целог екрана

eTwinning пројекат

Палеографски амбасадори путују стазама Ћирила и Методија/УНЕСКО 2019. година - Међународна година аутохтоних језика

Ученици наше школе су у току 2018/2019. учестовали у међународном етвининг пројекту заједно са ученицима из Босне и Херцеговине, Хрватске и Македоније. Ученици су се на часовима историје ближе упознали са делатношћу Ћирила и Методија, а обележили смо и Међународну годину аутохтоних језика. Ученици су на забаван, али и поучан начин усвојили знања о описмењавању словенских народа у раном средњем веку и који језици су аутохтони на овом подручју. Пројекат је добио националну ознаку квалитета 2019, а потом и европску ознаку квалитета 2020. године.

eTwinning пројекат

We are all migrants, aren`t we?/Сеобе, сви смо ми били мигранти, зар не?

Ученици наше школе су у току школске 2019/2020. године учествовали у међународном пројекту заједно са ученицима из Италије, Македоније, Финске. Истраживали су на часовима историје прошлост својих породица, али и прошлост својих народа, тј. куда су све пролазили и где су живели током вишевековних сеоба. Посебно су били заинтересовани да истраже миграције чланова својих породица током векова, на основу расположивих података који нису били бројни, што је био посебан изазов. Пројекат је добио националну и европску ознаку квалитета 2020. године.

Онлајн изложба

Ово су одабрани радови од многих радова који су настали до средине октобра на часовима ликовне културе у комбинованом систему наставе.

Упркос томе што је час краћи, деца су показала изузетно интересовање и жељу за цртањем, што се и види на њиховим радовима.

Похвала за све наше ученике!

[metaslider id=“3115″]

Наставнице Кристина Караклајић и Јелена Мунђа Иванковић

Поштовани,

Честитамо! Вашој школи је додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру пројекта „Paleografski ambasadori putuju stazama Ćirila i Metodija / UNESCO 2019. godina – Međunarodna godina autohtonih jezika “. То значи да су ваш рад, рад ваших ученика и школе признати на највишем европском нивоу.

Из тог разлога ћете добити сертификат који можете да поставите на веб страницу и изложите на видном месту у вашој школи. Такође, ваш пројекат ће бити изложен у посебном простору европског портала на www.etwinning.net.

Још једном вам честитамо на овом јединственом достигнућу и надамо се да ћемо се срести на једном од eTwinning догађаја у току године.

Срдачан поздрав,
eTwinning тим

Честке колегиници Весни Костићи и ученицима наше школе.
КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ

21.10.2020

 

Дан интелигенције

 

Ученици одељења II4, III1, III3 и III4 су обележили Дан интелигенције кроз низ активности на часовима математике, српског језика, пројектне наставе и ваннаставних активности. Дан интелигенције смо повезали са Европском недељом програмирања.  Причали смо о интелигенцији и имали низ активности:  танграм, шифровање и дешифровање уз коришћење карте Србије, пиксел арт и стварање првог кода на папиру. Као последњу активности у обележавање овог дана смо имали такмичење у брзом рачунању.

17.10.2020

„Подељена срећа, два пута је већа“

Овогодишње дане Дечје недеље ученици четвртог разреда посветили су писању кратких порука пријатељства, као и писању писма пријатељу. Пошта је доступна на паноу испред учионица четвртог разреда, на другом спрату.

Ђаци су садили и шишарке и проширивали знања о значају очувања животне средине. Надамо се новим изданцима и фабрикама кисеоника у нашој школи.

Другари су уживали у свим активностима Дечје недеље.

[metaslider id=“3053″]

16.10.2020

Дани Дечије недеље у ОШ ,,Јован Дучић“

             Традиционално обележавање Дечије недеље прве недеље октобра, и ове године испунило је нашу школу дечијим осмесима, многобројним радионицама и игром. Учешће су узели наши најмлађи, који су уз свесрдну подршку наставника, својим радовима, красили холове и двориште школе.

       Учитељи у продуженом боравку организовали су разне игре у школском дворишту – „Лукава лисица“, „Пантомима“, „Прескакање канапа“, прескакање вијаче на различите начине, игра „Лимбо“, „Води до циља“.

         Наставници разредне наставе су осмислили занимљиве спортске активности на тему  „Подељена срећа, два пута је већа“. Савладавање разних препрека и полигона били су само део изазова. Приликом игре строго се водило рачуна о безбедносним мерама, па су ученици били удаљени и укључивали су се у игре наизменично или у малим групама на растојању.

       Дечија недеља обележена је и кроз разговоре о дечијим правима и дужностима. Разговарало се и о томе шта је за њих срећа, слобода, жеље. Одговори наших малих другара често су били веома симпатични било да је срећа када добијеш играчку или петицу, а слобода када можеш да једеш чоколаду када год пожелиш. Жеље су већини биле исте – да се у школи што пре друже са свим другарима и да се играју што више.

       Ученици су радо учествовали у свим активностима жељни да и следеће године уплове у нове школске авантуре Дечије недеље.

 

[metaslider id=“3046″]

15.102020

Еразмус дани и дани интелигенције 2020. у нашој школи

У оквиру обележавања ових догађаја је 15. октобра организован турнир Изађи ми на клик, такмичење ученика осмог разреда из области природних и друштвених наука. Наставнице Весна Костић, Јелена Муцић, Татјана Хаџић Јововић и Снежана Богићевић осмислиле су и реализовале сучељавање знања три одељења осмог разреда. Ученици осмог разреда наше школе решавали су квизове знања из области историје, хемије, српског језика и математике. То је била прилика да ученици понове своје знање у чему су овога пута посебно уживали.

Најаве наших догађаја су постављене и на сајтове ових организација:

 

 

12.10.2020

24.09.2020

 

Извештај са такмичења

У сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Теленором организовано је такмичење Хацк#теен – хакатон за девојчице узраста од 11 до 14 година у којем је учествала и Оновна школа “Јован Дучић”.

У тиму наше школе биле су:

 1. Лара Обрадовић (6. разред)
 2. Андреа Савић (5. разред)
 3. Јована Мијић (5. разред)
 4. Катарина Бичански (5. разред)
 5. Ања Ђуричић (5. разред)

Такмичење је одржано са циљем да оснажи и инспирише наредне генерације девојчица и девојака у области науке, технологије, инжењерства и математике како би учествовале у креирању нове, дигиталне цивилизације!

Програм је одржан 23. Септембра у Легату Чолаковић на адреси Родољуба Чолаковића 2, Београд, док је свечаност и додела награда одржана 24. Септембра у башти Метропола.

„Хацк#теен“ је било такмичење у идејном и програмерски иновативном решењу за едукативну видео игру.  Наш тим је преставио видео игру ПлаyЕартх.

 Учествовало је 50 девојчица узраста од 11 до 14 година, односно десет тимова са по пет ученица, из Београда, Лазаревца, Јошаничке Бање, Смедерева и Зрењанина, које су на свом решењу радиле са менторкама из успешних ИТ компанија (ИМБ, САГА, Фисхандбоокер, Мадхеадгамес, Теленор).

Учесницама се овом приликом обратила помоћница министра за електронске комуникације у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Ирини Рељин са следећим речима:

„Ваше интересовање за науку и технологију је само први корак и представља вашу улазницу за занимљиву каријеру и срећан живот. Пред вама је још много учења и одлука и надам се да ћете једнога дана постати успешне програмерке и инжењерке“, рекла је Рељин.

Нашем тиму и будућим такмичарима желимо пуно успеха у такмичењима која долазе!

11.09.2020

Распоред активности у продуженом боравку

7:00 пријем ученика
7:55 одлазак на наставу групе А
8:30-10:00  израда домаћег задатка за групу Б
10:25 долазака са наставе групе А
10:45 одлазак на наставу групе Б
10:25-12:00 слободне активности за групу А
12:00 :12:30 ручак за групу А
12:35 долазак са наставе групе Б
12:35-13:00 ручак за групу Б
13:00-13:15 слободно време
13:15-14:45 израда домаћег задатка за групе А и Б
14:45-16:30 слободне активности
17:00 боравак завршава са радом

01.09.2020

ДУЧИЋЕВИ ПРВАЦИ….

Овогодишњи сусрет са будућим првацима разликовао се од претходних. Упознавање са учитељицама обавило се у школском дворишту сходно препорукама Министарства просвете услед новонастале епидемије.

Основна школа ,,Јован Дучић“ на Новом Београду уписала је четири одељења првог разреда. Весели основци су у пратњи родитеља испунили двориште школе поштујући мере одстојања. Директорка школе Ивана Јухас поздравила је присутне родитеље и будуће ђаке. С великом радошћу мали полетарци дочекали су да их прозову педагог Мирјана и психолог Милена како би упознали своје учитељице Миру, Ану, Браниславу и Анђелу, као и присутне учитељице из боравка.

Узбуђење због поласка у школу својих најмлађих нису крили ни брижне баке, деке, браћа и сестре. Осмеси и радост најмилијих испунили су школско двориште и још једном показали да и без толико потребног загрљаја, љубав и подршка јесу први степеник на који су крочили наши и Дучићеви ђаци-прваци…