Наставно Особље

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НАСТАВНИКА

РЕДНИ БРОЈ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА ПРЕДАЈЕ
1 Ђорђевић Бранислава разредна настава I – IV 1/1 1-1
2 Сарић Маја разредна настава I – IV 1/2 1-2
3 Ђурић Ивана разредна настава I – IV 1/3 1-3
4 Павковић Ивана разредна настава I – IV 1/4 1-4
5 Стојановић Мирјана разредна настава I – IV 2/1 2-1
6 Матковић Вера разредна настава I – IV 2/2 2-2
7 Зрнић Соња
Мартић Нина замена
разредна настава I – IV 2/3 2-3
8 Николић Маја разредна настава I – IV 2/4 2-4
9 Грбић Јелица разредна настава I – IV 3/1 3-1
10 Маравић Ана разредна настава I – IV 3/2 3-2
11 Ђого Бранислава разредна настава I – IV 3/3 3-3
12 Стојковић Кужет Мирјана разредна настава I – IV 3/4 3-4
13 Ђурановић Гордана разредна настава I – IV 4/1 4-1
14 Суша Пепић Надица разредна настава I – IV 4/2 4-2
15 Јанаћковић Ранка разредна настава I – IV 4/3 4-3
16 Науновић Нада продужени боравак I – II
17 Беленцан Душан продужени боравак I – II
18 Митић Милица продужени боравак I – II
19 Пријић Дина продужени боравак I – II
20 Митић Милица продужени боравак III – IV
21 Бркић Миловановић Славица српски језик 5-1,2; 7-1; 8-2;
22 Стаменковић Марија српски језик 8/3 6-2,3; 7-2,3; 8-3;
23 Хаџић Јововић Татјана
Станић Александра замена
српски језик 5-3; 6-1; 8-1,4;
24 Тешановић Бојана енглески језик 5/3 5-1,2,3; 6-1,2; 7-1,3; 8-3,4;
25 Матић Милица енглески језик 7/2 7-2; 8-1,2; 1-1,2,3; 2-1,2; 3-4; 4-1;
26 Недељковић Оливера енглески језик 6/3 6-3; 1-4; 2-3,4; 3-1,2,3; 4-2,3;
27 Недељковић Оливера француски језик 6-13;
28 Будимчић Снежана француски језик 7/3 5-1,2,3; 6-2; 7-1,2,3; 8-12,34;
29 Тришић Наташа руски језик 5-123; 6-1,23; 8-12,34;
30 Поповић Биљана ликовна култура 5-1; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4;
31 Јерковић Јелена ликовна култура 5-2;
32 Караклајић Кристина ликовна култура 5-3;
33 Караклајић Кристина цртање, вајање 5-1,2,3; 6-13;
34 Богић Славица музичка култура 6/2 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4;
35 Богић Славица хор 5-123; 6-123; 7-123; 8-1234;
36 Костић Весна историја 5/2 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4;
37 Арсенијевић Сања географија 7/1 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4;
38 Митровић Ивана географија 5-1,2,3;
39 Поповић Анђа физика 6/1 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4;
40 Будимир Мира математика 6-1,2,3; 8-1,2;
41 Јанковић Светлана математика 7-1,2,3; 8-3,4;
42 Катарина Андонов математика 5-1,2,3;
43 Богдановић Весна биологија 8/1 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4;
44 Кураица Сабрина биологија 5/1 5-1,2,3;
45 Кураица Сабрина чувари природе 6-123;
46 Кураица Сабрина домаћинство 7-123; 8-12,34;
47 Муцић Јелена хемија 8/4 7-1,2,3; 8-1,2,3,4;
48 Филиповић Раде техника и технологија 5-1,2,3; 6-1,2,3;
49 Филиповић Раде ТИО 7-1,2; 8-1,3;
50 Богићевић Александар ТИО 7-3; 8-2,4;
51 Богићевић Александар информатика 5-1,2,3; 6-1,2,3; 7-12,3; 8-1234;
52 Рађеновић Давид физичко васпитање 8/2 5-12; 6-12,3; 7-12,3; 8-12,34;
53 Стевановић Дарко физичко васпитање 5-12,3; 6-12; 7-12; 8-12,34;
54 Бранковић Милановић Јагода грађанско васпитање 5-12,3; 6-1,2,3; 7-1,2,3; 8-1,2,3,4;
55 Фаранов Иван веронаука 1-14,23; 2-1234; 3-12,34; 4-123; 5-13,2; 6-123; 7-123; 8-1234;