СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НАСТАВНИКА

OДEЉEНСКO СТAРEШИНСТВO

РAЗРEД БРOJ УЧEНИКA OДEЉEНСКИ СТAРEШИНA
м ж у
I/1 9 15 24 Гордана Ђурановић
I/2 8 16 24 Милена Станојевић
I/3 10 16 26 Ранка Јанаћковић
I/4 11 14 25 Душан Беленцан
Укупно 38 61 99
II/1 15 9 24 Ђорђевић  Бранислава
II/2 10 13 23 Сарић Маја
II/3 13 11 24 Ђурић Ивана
II/4 15 11 26 Ивана Павковић
Укупно 53 44 97
III/1 11 13 24 Мирјана Стојановић
III/2 10 14 24 ВераМатковић+IOP2
III/3 15 10 25 Нина Мартић
III/4 10 14 24 Маја Николић
Укупно 46 51 97
IV/1 12 9 21 ЈелицаГрбић
IV/2 15 8 23 Ана Маравић+ IOP 2
IV/3 14 9 23 БраниславаЂого
IV/4 14 7 21 Мирјана Кужет Стојковић
Укупно 55 33 88 +IOP2
УКУПНO I-IV: 192 189 381
V/1 10 12 22 Јелена Муцић
V/2 13 8 21 Марија Стаменковић
V/3 15 10 25 Давид Рађеновић
Укупно 38 30 68
VI/1 11 11 22 Сабрина Кураица
VI/2 13 9 22 Костић Весна
VI/3 10 11 21 Тешановић Бојана
Укупно 34 31 65
VII/1 12 10 22 Поповић Анђа
VII/2 11 10 21 Богић Славица
VII/3 13 10 23 Недељковић Оливера
Укупно 36 30 66
VIII/1 10 12 22 Арсенијевић Сања
VIII/2 10 13 23 Матић Милица
VIII/3 8 11 19 Будимчић Снежана+IOP2
Укупно 28 36 64
УКУПНO V–VIII 136 127 263
УКУПНO I–VIII 328 316 644 Просек ученика по одељењу 23,07

 

ПРOДУЖEНИ БOРAВAК

Смена плава црвена
Бр. групa 2 2
Бр. учeникa 59 58
III 30
наставници 1. Дина Пријић
2. Анђела Јовковић
1. Митић Милица
2. Снежана Станишић

 

ПОДЕЛА ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2019 /2020. ГОДИНИ

Презиме и име Предмет Задужење Број часова
1. Хаџић Татјана СРПСКИ 5-1,  5-3, 6-2, 6-3 18 100%
2. Стаменковић Марија СРПСКИ 5-2  5-2 , 7-3,  8-2,  8-3 +сжп 52 18 100%
3. Бркић Славица СРПСКИ 6-1,7-1, 7-2, 8-1 16 90%
4. Тешановић Бојана ЕНГЛЕСКИ 6-3 5-2,3  6-1,2,3   7-1,2    8-1,3 18 100%
5. Матић Милица ЕНГЛЕСКИ 8-2 5-1 , 8-2   1-1,22-1,2,3  3-1,2   4-4 20 100%
6. Недељковић Оливера ЕНГЛЕСКИ 7-3 7-31-3,42-4  3-3,4 4-1,2,3 18 90%
7. Будимчић Снежана ФРАНЦУСКИ 8-3 5-1 ,5-23, 613 ,6-2,7-1,7-2,8-1,8-2,8-3 18 100%
8. Тришић Наташа РУСКИ 5-123  6-123 7-1,7-23  8-12382 g 11 60%
9. Поповић Биљана ЛИКОВНА К. 5-1 5-2, 5-3,  7-1,2,3  8-1,2,3, 12 60%
10. Караклајић Кристина ЛИКОВНА К. 6-1, 6-2, 6-3 + цсв 523 61 5 25%
11. Богић Славица МУЗИЧКА К. 7-2 5-1,2,3,  6-1,2,3,  7-1,2,3, 8-1,2,3, х 523 6-123x, 7-2x, х6-3 15+5и 100%
12. Костић Весна ИСТОРИЈА 6-2 5-1,5-2,5-3  6-1,2,3,  7-1,2,3 8-1,2,3, 21 105%
13. Арсенијевић Сања ГЕОГРАФИЈА 8-1  5-1, 5-3, 6-1,2, 3,   7-1,2,3     8-1,2,3, 20 100%
14. Митровић Ивана ГЕОГРАФИЈА 5-2, 1 5%
15. Поповић Анђа ФИЗИКА 7-1 6-1,2,3,     7-1,2,3,   8-1,2,3,+чп 62 63 20 100%
16. Будимир Мира МАТЕМАТИКА 7-1,2,3  6-2 16 100%
17. Јанковић Светлана МАТЕМАТИКА 5-1,2,3  8-1,2 20 100%
18. Андонов  Катарина МАТЕМАТИКА  6-1, 6-3   8-3   83и 12+1 70%
19. Станковић Ивана БИОЛОГИЈА 5-1,2 +д7123 8123 6 20%
20. Сабрина Кураица БИОЛОГИЈА  6-1 5-3,  6-123 7-123 8-123 20 100%
21. Муцић Јелена ХЕМИЈА  5-1 7-1,2,3,   8-1,2,3, +чп51 13 60%
22. Филиповић Раде Техника и технологија 5-1,2,3   6-1,2,3  7-1,3,   8-1,2 20 100%
23. Богићевић Александар Техника и технологија 7-2,3  8-1,2,3  51i 52i 53i 6-1i 6-2i6-3i  71 i 72i 73i  812и 10+10i 100%
24. Рађеновић  Давид Физичко и здравствено в.  5-3 5-12  6-12  6-3  7-12 7-3  8-12 8-34 14+6и 100%
25. Стевановић Дарко Физичко и здравствено в. 5-12 5-3 6-12 7-12  8-12  8-34 12+6и 80%
26. Бруно Стефановић ВЕРОНАУКА   1-121-34 2-1234 3-123-344-123 5-123 6-123 7-123 8-123 10 50%
27. Јагода Бранковић ГРАЂАНСКО В.   5-12 5-3 6-1 7-1 7-2 7-3 8-1  8-2 8-3 8-4 10 50%