Историја – обавештења

Историја – обавештења

Информације из историје

 

30.01.2019

ДВЕСТА ГОДИНА ОД ИЗДАВАЊА „РЈЕЧНИКА“ ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА

Прочитај извештај

 

 

12.01.2019

Пројекат Грчка култура  (5. разред)

Групе:

 • „Знам да ништа не знам“
 • „У образовању су корени горки, али су плодови слатки“
 • „У рату је истина прва жртва“
 • „Постоји само једно добро, а то је знање и једно зло, а то је незнање“
 • „Лаж никада не доживи старост“

Правила:

 • Сваки члан има иста права и обавезе. Нема вође групе, сви су равноправни иако су ученици различити међу собом. Ученици морају да се договарају о заједничком раду. Они који не сарађују, неће добити прелазну оцену групе.
 • Свака група треба да истражи име своје групе, тј. чија је изрека и њено значење, а које ће објаснити свима на часу.
 • Сваки члан групе ради свој део задатка, а постоји и заједнички рад.
 • Ученици могу да потраже помоћ из своје околине, других наставника, интернета, али уз саветовање са наставником историје. Ученици треба да наведу које изворе су користили (књиге, сајтове…).
 • Сваки члан ће имати прилику да оцени рад осталих у групи (вреднују једни другима залагање и квалитет урађеног задатка). Објасниће и своје критеријуме на основу којих дају оцену.
 • Свака група оцењује излагање друге групе (колико су добро објаснили, занимљивост излагања, колико су ученици лако усвојили ново градиво), али не и своје.
 • Рок за завршетак задатка је 28.1.2019. Излагање сваког члана групе је први час након зимског распуста.
 • Група треба заједно да осмисли начин на који ће презентовати свој рад (кратак филм, пано, презентација, усмено излагање…). На располагању је свакој групи 5-7 минута.
 • Свака група мора да на крају постави једно или два кључна питања из области коју је представљала или да осмисли кратак квиз знања, питалице, осмосмерке…
 • У анонимној анкети, сваки ученик за себе оставља коментар и оцену оваквог рада.

Време и начин рада:

 • Наставник дели ученике у групе и даје им задатак. Поставља рок реализације, у складу са наставним планом и програмом.
 • Ученици истражују задатке. Контактирају међусобно ради договора о заједничком презентовању рада своје групе.
 • После распуста, ученици излажу своје задатке. Свака група оцењује другу, понављају са ученицима градиво да би видели, колико су га разумели и усвојили.
 • Ученици остављају утиске о раду.

Задаци по групама и препоручена литература:

 

 • Олимпијске игре (уџбеник, 85-86. страна)

 

Повежи и са данашњицом – Када и где су биле последње савремене Олимпијске игре? Колико дисциплина имају данас? Да ли је било добитника златне олимпијске медаље из Србије?

http://elementarium.cpn.rs/ideje/olimpijske-igre/

http://www.rts.rs/page/sport/sr/%D0%A0%D0%B8%D0%BE+2016/story/2610/orlovi/2426371/sve-srpske-medalje-na-olimpijskim-igrama.html

http://www.politika.rs/sr/clanak/51290/Olimpijski-pobednik-u-cizmama

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 

 • Архитектура (уџбеник, 88-89. страна)

 

Повежи и са данашњицом – да ли у Београду можеш да пронађеш зграде које имају одлике дорског, јонског или коринтског стила?

http://dvogled.rs/2018/03/beogradski-stilovi-arhitekture-laicka-klasifikacija/

https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D1%83%D1%95%D0%B5%D1%98+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwit-ef80dHfAhXFiiwKHduqB0AQ_AUIDigB#imgrc=GebIeGcCt9QASM:

https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%81%D0%B0+%D1%83+%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjb3IG10tHfAhXG1SwKHfOrCIYQ_AUIDigB&biw=1536&bih=754#imgrc=ZW4XTxjOzKynQM:

https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B5&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRsvHN0tHfAhWD1ywKHVgjCg8Q_AUIDigB&biw=1536&bih=754#imgdii=SEJca97PPHz3mM:&imgrc=xvzNRinfw1jgPM:

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 

 • Вајарство и сликарство (уџбеник, 90-91. страна)

 

Повежи и са данашњицом – да ли се и данас учи на студијама античка уметност?

https://www.f.bg.ac.rs/istorija_umetnosti/program_studija.php?IDK=4304

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 

 

 • Књижевност и позориште (уџбеник, 91-92. страна)

 

Повежи и са данашњицом – има ли грчких драма које се данас изводе у позориштима код нас?

https://www.narodnopozoriste.rs/predstave

http://www.politika.rs/scc/clanak/407308/Premijera-grcko-srpske-predstave-na-Peloponezu

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 

 • Друштвене и природне науке (уџбеник, 92-93. страна)

 

Повежи и са данашњицом – да ли се и данас проучавају антички научници и њихова дела?

https://volimmatu.wordpress.com/category/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4/%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0/

http://elementarium.cpn.rs/teme/arhimed/

https://svetmedicine.com/info/49-istorija-medicine/29-medicina-stare-grcke

– Група аутора, Илустрована историја света I – стари свет

– Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, Клио, Београд 1999.

– Владета Јанковић, Античке изреке, Београд, 2018.

 

 

28.12.2018

Пројекат Средњовековни градови  (6. разред)

Групе:

 • „Мрка капа“
 • „Бацити рукавицу“
 • „Живот на високој нози“
 • „Ком опанци, ком обојци“
 • „Медвеђа услуга“

Правила:

 • Сваки члан има иста права и обавезе. Нема вође групе, сви су равноправни иако су ученици различити међу собом. Ученици морају да се договарају о заједничком раду. Они који не сарађују, неће добити прелазну оцену групе.
 • Свака група треба да истражи значење имена своје групе, које ће један члан објаснити свима.
 • Сваки члан групе ради свој део задатка, а постоји и заједнички рад.
 • Ученици могу да потраже помоћ из своје околине, других наставника, интернета, али уз саветовање са наставником историје. Ученици треба да наведу које изворе су користили (књиге, сајтове…).
 • Сваки члан ће имати прилику да оцени рад осталих у групи, вреднујући једни другима залагање и колико добро су урадили задатак.
 • Свака група оцењује излагање друге групе (колико су добро објаснили, занимљивост излагања, колико су ученици лако усвојили ново градиво), али не и своје.
 • Рок за завршетак задатка је 9.1.2019. Излагање сваког члана групе је први час након новогодишњих празника.
 • Група треба заједно да осмисли начин на који ће презентивати свој рад (кратак филм, пано, презентација, усмено излагање…). На располагању је свакој групи 5-7 минута.
 • Свака група мора да на крају постави једно или два кључна питања из области коју је представљала или да осмисли кратак квиз знања, питалице, осмосмерке…
 • У анонимној анкети, сваки ученик за себе оставља коментар и оцену оваквог рада.

 

Време и начин рада:

 • Наставник дели ученике у групе и даје им задатак. Поставља рок реализације, у складу са наставним планом и програмом.
 • Током распуста, ученици истражују задатке. Контактирају међу собом ради договора о заједничком презентовању рада своје групе.
 • После распуста, ученици излажу своје задатке. Свака група оцењује другу, понављају са ученицима да би видели, колико су разумели градиво.
 • Ученици остављају утиске о раду.

Задаци и литература:

 • антички и нови градови, борба за самоуправу (уџбеник, 67-68. страна)

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

https://ucionicaistorije.wordpress.com/2012/01/31/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%83/     (о средњовековним градовима)

2) изглед и одбрана града (68-69. страна)

–  https://www.nationalgeographic.rs/vesti/4423-deset-najpoznatijih-srednjevekovnih-oruzja.html?p=4

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

 • градска привреда, еснафи, трговина (70-71. страна)

–  https://ucionicaistorije.wordpress.com/2014/02/04/0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D1%82%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0/ (како трговци варају)

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

4) живот у средњовековном граду, начин становања, приватни живот (74-75. страна)

–  https://www.nationalgeographic.rs/vesti/6099-da-li-su-se-evropljani-kupali-u-srednjem-veku.html

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

 • богати и сиромашни, владар, властела, значај градова (72, 73-74. страна)

–  https://www.nationalgeographic.rs/reportaze/clanci/11335-6-potpuno-bizarnih-ilegalnih-stvari-u-srednjovekovnoj-evropi.html   (играње фудбала и тениса…)

– Историја средњег века, Клио, Београд 1997.

– Група аутора, Илустрована историја света II – средњи век и ренесанса

 


28. новембар 2018.


 

25. април 2017.

 

27.05.2018

Етвининг пројекат „МОЈИ ПРЕЦИ, МОЈ ПОНОС!“

Ученици основних школа „Јован Дучић“ из Београда, „Стари град“ из Ужица, „Коста Трифковић“ из Новог Сада и ученици Допунске школе на српском језику кантона Аргау у Швајцарској у оквиру овог пројекта заједнички су истраживали прошлост својих предака, учесника Првог светског рата. Циљ је био да се на овај начин обележи 100 година од краја Великог рата. Ученици су истраживали прошлост својих породица како се не би заборавило херојство предака, али су се истовремено преко етвининг платформе упознали, сарађивали и решавали квиз знања о Првом светском рату. У пројекту су учествовали наставници историје и српског језика из ових школа (Весна Лучић, Татјана Хаџић Јововић, Драгана Бенић и Весна Костић), који су ангажовали преко 50 ученика седмог и осмог разреда. Пројекат је трајао целе школске 2017/2018, а представљен је, као пример добре праксе, 24. марта 2018. и на међународној онлајн етвининг конференцији посвећеној културном наслеђу Европе које се обележава у току ове 2018. године (https://issuu.com/irenepat/docs/master1).

  

Коначни резултат пројекта је заједничка збирка истраживачких радова „Моји преци, мој понос!“ (https://www.ourboox.com/books/my-ancestors-my-pride/).