Историја 7. разред

Историја 7. разред

Срби под хабзбуршком влашћу у 19. веку, обрада
Матица Српска, кратак филм
Сава Текелија, кратак филм
Мајска скупштина, кратак филм
Светозар Милетић, кратак филм
Положај Срба у Османском царству у 19. веку, обрада
Хајдук Петар Поповић Пеција, чланак
Добротвор Сима Андрејевић Игуманов, чланак

Црна Гора у доба владичнаства и кнежевине, обрада
Сусрет Вука Караџића и Његоша на Ловћену
Петар Петровић Његош, Луча Микрокозма

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића (обрада), презентација
Кнез Михаило Обреновић, документарни филм
Михаило Обреновић, брошура
Србија на путу ка независности (1868-1878) (обрада), презентација
Србија од 1842. до 1878, тест за понављање градива
Независност Србије, документарни филм
Чајковски, Српско-руски марш (компонован у част заједничке борбе против Турске)

 

Уставобранитељска влада (обрада), презентација
Србија у првој половини 19. века, понављање

Србија 1804-1858. године – Игрица за понављање градива:

Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића, обрада и утврђивање
Кнез Милош и сељаци (инсерт из филма)

Први српски устанак, утврђивање
Повежи догађаје и личности Првог српског устанка, обнављање

Први српски устанак
Први српски устанак
Quiz_Први српски устанак