Други разред

Други разред

Наша књига стрип II/1
Видео
Речник осећања
Тематски дан – Ускрс, 2. разред
фотографија са часа реализованог преко зоом-а

Математика

Игрица ,,Мере за време“ – систематизација
Игрица: Сабирање и одузимање – систематизација
Игрица: Лавиринт- Множење и дељење; систематизација

Редослед рачунских радњи
Разломци

Разломци (половина, четвртина, осмина) – обрада
Разломци (трећина, шестина, деветина) – обрада
Игрица:Разломци, утврђивање
Игрица са картама: Редослед рачунских операција

Квиз – Дељење збира и разлике бројем
Одређивање непознатог чиниоца
Одређивање непознатог делиоца
Одређивање непознатог дељеника
Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем
Дељење разлике једноцифреним бројем, 2.разред
Провера знања из математике, Дељење, 2. разред
Ускршња математика, интерактивни листић, 2. разред

Дељење бројевима 1 и 0; презентација
Интерактивни наставни листић, математика, дељење
Дељење бројем 2
Дељење бројем 2

Дељење бројем 4 
Дељење бројем 3
Дељење са бројем 10
Дељење бројевима 2,3,4,5 и 10
Дељење бројем 7
Дељење бројем 6
Стрип
Дељење бројем 9
Дељење бројем 8


Српски језик

Игрица: Скраћенице

Пишемо састав – видео
Пишемо латиницом
Учимо писана слова латинице, Д,Ђ,Џ
Игрица лавиринт – ,,Врсте речи“
Глаголи, утврђивање знања
Именице, придеви, бројеви
Глаголи (радња, стање и збивање – утврђивање)
Писање речце НЕ
Глаголи – време вршења радње 2. разред
Глаголи – прошло, садшње и будуће време

Домаћи задаци

Свет око нас

Upitnik – raznovrsnost prirode!
Непогоде и опасности
Годишња доба
Биљке, утврђивање

Ликовна култура

Наша планета Земља – видео

Физичко васпитање

Вежбе код куће


Пројектна наставна

Здрава храна
Међународни дан планете Земље
Међународни дан планете Земље
Наша књига стрипова – II 4