Документа за преглед и преузимање

Документа за преглед и преузимање

На овој страни објављују се званична документа Школе

Документа се могу прегледати и преузимати

2019/2020 школска година

Годишњи План рада школе 
Годишњи извештај о раду школе за 2018/2019 школску годину

2018/2019 школска година

Правилник о дисциплинској одговорности ученика
Измене статута 2019 године

Школски Развојни План – резултатати истраживања о настави и учењу

Информатор о раду школе Јован Дучић – март 2019
Полугодишњи извештај о раду директора
Полугодишњи извештај о раду школе
Полугодишњи извештај о самовредновању
Правилник о протоколу поступања у установи у одгопвору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Годишњи план рада школе
Годишњи извештај о раду школе
Уџбеници за школску 2018/2019 годину

2017/2018 школска година

Школски календар за 2017/2018 школску годину
Правилник о школском календару за 2017/2018 школску годину
Годишњи извештај о раду школе 2016/2017 школске године
Годишњи План рада школе
Полугодишњи извештај о раду школе

2016/2017 школска година

Полугодишњи извештај о раду Школе школске 2016/2017 године
Правила живота и рада у нашој школи
Годишњи план рада школе за школску 2016/2017 годину
Школски календар за школску 2016/2017 годину
Уџбеници за школску 2016/2017 годину

 

 

 

 

7 thoughts on “Документа за преглед и преузимање

  1. Pingback: viagra with dapoxetine results

  2. Pingback: purchase asthma inhalers online

  3. Pingback: hydroxychloroquine order amazon

  4. Pingback: states allowing hydroxychloroquine

  5. Pingback: where to buy hydroxychloroquine for coronavirus

  6. Pingback: dosing for hydroxychloroquine

  7. Pingback: plaquenil for fibromyalgia