Биологија 5. разред

Биологија 5. разред

Родитељи и потомци

27.03.2020

Наслеђивање особина – домаћи задатак

  1. Шта је наслеђивање и зашто је оно важно?
  2. На који начин се преносе особине са родитеља на потомство?
  3. Које особине се наслеђују, а које се не наслеђују?
  4. Како на особине утиче средина?
  5. Како научници истражују колико на неке особине утичу гени, а колико средина?

Наслеђивање и еволуција
Родитељи и потомци
Узроци разноликости потомака