БИБЛИОТЕКАРСКА СЕКЦИЈА

Чланови библиотекарске секције редовно долазе у термину који су сами изабрали и раде послове библиотекара који им се највише допада, а то је да уређују полице са литературом за ученике, било да је у питању обавезна или ваншколска литература, као и да попуњавају картоне за књиге. Ученице шестог и седмог разреда су најревносније. Међу њима се највише истиче Анђела Мандић, која посебно воли да буде у библиотеци првенствено због самог простора, присуства великог броја књига и њиховог мириса.

bibsekcija1 bibsekcija2 bibsekcija3 bibsekcija4