Тестови

Циљ програма завршног испита           Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је сагласно Закону о основама система образовања и васпитања, припрема ученика за полагање завршног испита на…

Читај даље