СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

РЕДНИ БРОЈ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЕСТО
1 Јухас Ивана директор установе
2 Ацевски Јасмина секретар установе
3 Степановић Мирјана стручни сарадник педагог
4 Кнежевић Милена стручни сарадник психолог
5 Станојевић Милена стручни сарадник библиотекар
6 Арсенијевић Милосава руководилац финансијско – рачуноводствених послова
7 Ненадић Венина референт за финансијско – рачуноводствене послове
8 Делић Ненад домар
9 Давидовић Стеван домар
10 Стошић Драгица сервирка,
11 Павловски Мирјана курир, чистачица
12 Анокић Верица чистачица
13 Бајрами Урфета чистачица
14 Јовановић Снежана чистачица
15 Николић Јелица чистачица
16 Петровић Лепосава чистачица
17 Радаковић Војисава чистачица
18 Симић Милинка чистачица
19 Страхинић Љиљана чистачица
20 Цветковић Драгослава чистачица
21 Антић Татјана педагошки асистент